6
sep

Unesco Event - The Mind Live: ‘De toekomst van de verbeelding’

Leidse Schouwburg

Verbeelding is de motor van de kunst en wetenschap. Voor beide domeinen geldt: iets maken wat nog niet bestaat, iets verzinnen wat we nog niet weten, iets voorstellen wat ondenkbaar lijkt. Waar gaat die scheppende kracht van de verbeelding ons brengen? Is onze creativiteit in staat om wereldproblemen – klimaatverandering, armoede, sociale ongelijkheid – op te lossen? Of zijn intelligente technologische systemen straks de nieuwe creatieve denkers?

Deze vragen staan centraal in het Unesco Event 2017, dat de Nederlandse Unesco Commissie, samen met VPRO en KNAW, organiseert.

Keynote speaker is Robbert Dijkgraaf, directeur van het vermaarde Institute for Advanced Study in Princeton. Als presentator van de VPRO-serie The Mind of the Universe zocht hij de grenzen van onze kennis op: zijn er grenzen aan wat wij kunnen weten?

Koert van Mensvoort, filosoof, wetenschapper en kunstenaar verkent met zijn Next Nature Netwerk de evolutie van de technologische mens. Wat is de volgende stap in die evolutie?

Componist Merlijn Twaalfhoven ziet kansen in de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap voor de aanpak van complexe wereldproblemen, met verbeelding, spel en schoonheid als hoofdingrediënten.

Presentatie van de avond is in handen van Andrée van Es (voorzitter Nederlandse UNESCO Commissie) en Rob van Hattum (VPRO).

Kaarten à €7,50 zijn vanaf 16 juli online te bestellen via de website van de Leidse Schouwburg.
Wanneer: woensdag 6 september van 20:00 tot 22:30 uur
Waar: Leidse Schouwburg, Oude Vest 43, Leiden

Meer events

9-10
sep

Op 9 en 10 september vindt het jaarlijkse Werelderfgoedweekend plaats.

18-20
sep

Van 18 tot en met 20 september 2017 vindt in Ljubljana, Slovenië, het tweede mondiale Unesco congres over Open Educational Resources plaats. Tijdens het eerste congres, in 2012 in Parijs, stelden de aanwezige experts de Paris Declaration on OER op.  Deze verklaring riep de lidstaten van Unesco op om beleid te ontwikkelen op OER om zo bij te dragen aan de toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs. 

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. UNESCO stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

Meer berichten