6
sep

Unesco Event - The Mind Live: ‘De toekomst van de verbeelding’

Leidse Schouwburg

Verbeelding is de motor van de kunst en wetenschap. Voor beide domeinen geldt: iets maken wat nog niet bestaat, iets verzinnen wat we nog niet weten, iets voorstellen wat ondenkbaar lijkt. Waar gaat die scheppende kracht van de verbeelding ons brengen? Is onze creativiteit in staat om wereldproblemen – klimaatverandering, armoede, sociale ongelijkheid – op te lossen? Of zijn intelligente technologische systemen straks de nieuwe creatieve denkers?

Deze vragen staan centraal in het Unesco Event 2017, dat de Nederlandse Unesco Commissie, samen met VPRO en KNAW, organiseert.

Keynote speaker is Robbert Dijkgraaf, directeur van het vermaarde Institute for Advanced Study in Princeton. Als presentator van de VPRO-serie The Mind of the Universe zocht hij de grenzen van onze kennis op: zijn er grenzen aan wat wij kunnen weten?

Koert van Mensvoort, filosoof, wetenschapper en kunstenaar verkent met zijn Next Nature Netwerk de evolutie van de technologische mens. Wat is de volgende stap in die evolutie?

Componist Merlijn Twaalfhoven ziet kansen in de kruisbestuiving tussen kunst en wetenschap voor de aanpak van complexe wereldproblemen, met verbeelding, spel en schoonheid als hoofdingrediënten.

Volgens ontwikkelingspsycholoog Juliette Walma van der Molen zijn creativiteit en nieuwsgierigheid typisch menselijke eigenschappen. Welke rol speelt de creatieve mens in een wereld waarin technologie steeds slimmer wordt?

Presentatie van de avond is in handen van Andrée van Es (voorzitter Nederlandse UNESCO Commissie) en Rob van Hattum (VPRO).

Dit event is uitverkocht.
Wanneer: woensdag 6 september van 20:00 tot 22:30 uur
Waar: Leidse Schouwburg, Oude Vest 43, Leiden

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

Meer berichten