9-10
okt

Tweedaagse training voor Nederlandse en Vlaamse Werelderfgoederen

Zoo, Antwerpen

Op 9 en 10 oktober vindt in Antwerpen een tweedaagse training voor Nederlandse en Vlaamse werelderfgoederen plaats. De training Stepping stones for safeguarding world heritage biedt praktische handvatten en ‘bouwstenen’ die bijdragen aan het behoud van dit unieke erfgoed. 

Verantwoordelijkheden

Een werelderfgoedstatus brengt de nodige verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee, tegelijkertijd biedt het ook kansen en nieuwe perspectieven. Enerzijds moeten de werelderfgoederen aan internationale standaarden voldoen en het behoud en beheer integreren in nationale regelgeving en erfgoedbeleid. Anderzijds ben je onderdeel van een wereldwijd netwerk van erfgoederen en krijg je tools toegereikt om het erfgoed te beschermen. 

Managementplannen

Om het behoud en beheer van de inmiddels ruim 1000 werelderfgoederen inzichtelijk te maken en na te gaan waar de behoeften van de sitemanagers liggen maakt Unesco gebruik van rapportageverplichtingen en managementplannen. De afstand tussen de verwachtingen van het Unesco Werelderfgoedcomité en de lokale praktijk is groot. Voor een nog beter en duurzamer beheer van het werelderfgoed, in overeenstemming met de richtlijnen van Unesco, is het van belang om de kennis en vaardigheden van stakeholders te vergroten en op een gelijk niveau te brengen. Daartoe werken België/Vlaanderen en Nederland aan een gezamenlijk programma van capaciteitsopbouw. Deze gezamenlijke training draagt bij de uitwisseling van kennis en ervaringen tussen managers en erfgoedmedewerkers in beide landen. Daarnaast hebben Nederland en België voor het eerst ook een gezamenlijke nominatie die ze voorbereiden. 

Enquête 

Om te bepalen hoe vorm gegeven kan worden aan capaciteitsopbouw is in 2015/2016 een enquête onder de verschillende werelderfgoederen gehouden met onder meer de vraag naar behoefte, voorkeuren, mogelijkheden en dergelijk. Deze enquête is als input gebruikt voor de opzet van de tweedaagse training. Onderwerpen zijn o.a. monitoring, stakeholder involvement, het in kaart brengen van risico’s en de samenwerking met de adviesorganen IUCN en ICOMOS. 

Organisatie

De Nederlandse Unesco Commissie organiseert de training samen met de Vlaamse Unesco Commissie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Nederland en het Agentschap Onroerend Erfgoed Vlaanderen. In 2018 komt er een vervolg op de training in de vorm van een terugkomdag per land.