9
okt

Studiedag over immaterieel erfgoed in een dynamische omgeving

Toko 51, West-Kruiskade Rotterdam

Op 9 oktober 2015 vindt in Rotterdam de studiedag ‘Het ritme van de stad’ plaats, over immaterieel erfgoed in een dynamische omgeving. Hoe verhouden stedelijke culturele processen zich tot immaterieel erfgoed? Biedt de UNESCO-conventie voor de bescherming van immaterieel erfgoed ruimte voor nieuwe, dynamische vormen van cultuur en vluchtige communities? Of staat het ritme van de stad hier haaks op? 

Studiedag 'Het ritme van de stad' vindt plaats in Rotterdam.

Het programma is een mix van theorie en praktijk, met wetenschappers die reflecteren op onderzoek naar stedelijke culturen, met erfgoedprofessionals die in hun dagelijks werk relevant willen zijn in de stad en mensen die specifieke (immaterieel) erfgoedgemeenschappen vertegenwoordigen. De dag is georganiseerd door het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) in samenwerking met Imagine IC, Amsterdam Museum, Museum Rotterdam en met de Alliantie West-Kruiskade. Naast Nederlandse sprekers staat hier voor een keynote presentatie ook Prof. Dr. Gertraud Koch (Universiteit van Hamburg) op het programma.

Naar aanleiding van een scala aan korte papers, casestudies en demonstraties wil deze studiedag onderzoekers en erfgoedwerkers met elkaar in gesprek brengen. Het programma start om 10.00 uur en duurt tot 16.15 uur. De locatie is Toko 51 aan de West-Kruiskade in Rotterdam.

U kunt zich aanmelden voor de studiedag via immaterieelerfgoed [at] live.nl. De deelnamekosten bedragen € 20,–, inclusief lunch, koffie/thee en een drankje en een hapje. Wees er snel bij, het aantal plaatsen is beperkt. De deelname wordt pas definitief na overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL25 INGB 0680 5067 56 ten name van de Stichting voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed in Utrecht.

Meer events

12
okt

Wereldburgerschap in het onderwijs, moet dat? Is het niet voldoende als kinderen op school vooral leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Is onderwijs over wereldburgerschap belangrijk voor je (nationale) identiteit? 

5
okt

De jaarlijkse bijeenkomst van alle Unesco-scholen: ontmoet elkaar, stel je vragen, wissel ervaringen uit en laat je inspireren.

12
okt

Op 12 oktober vindt het jaarlijkse Unesco Event plaats, met deze keer wereldburgerschap als thema. Aan bod komt de vraag of wereldburgerschap in het onderwijs wel moet. Is het niet voldoende als kinderen op school leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Of moet er juist meer ruimte voor komen?

Immaterieel erfgoed is ‘levend erfgoed’. Het omvat sociale gewoonten, voorstellingen, rituelen, tradities, uitdrukkingen, bijzondere kennis of vaardigheden die gemeenschappen en groepen (en soms zelfs individuen) erkennen als een vorm van cultureel erfgoed. Een bijzonder kenmerk is dat het wordt overgedragen van generatie op generatie en belangrijk is voor een gemeenschappelijke identiteit.

Nederland heeft in 2012 het Immaterieel Erfgoedverdrag van UNESCO geratificeerd. Het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) stelt een inventaris op van immaterieel erfgoed in het Koninkrijk der Nederlanden. De Nederlandse Unesco Commissie adviseert over het verdrag in internationale context, en over de implementatie van het verdrag in Nederland.

Uitkomsten

Nederland heeft één immaterieel erfgoed op de Internationale Representatieve Lijst van Unesco staan, het ambacht van de molenaar, ingeschreven in 2017.

De Nederlandse Inventaris Immaterieel Erfgoed vindt u op de website www.immaterieelerfgoed.nl.

Meer berichten