12
okt

Save the date: Unesco Event 2018 - Is er ruimte voor wereldburgerschap?

Hogeschool Rotterdam, Kralingsezoom 91

Op 12 oktober vindt het jaarlijkse Unesco Event plaats, met deze keer wereldburgerschap als thema. De Nederlandse Unesco Commissie organiseert het event samen met Nuffic, dagblad Trouw en Hogeschool Rotterdam.

Aan bod komt de vraag of wereldburgerschap in het onderwijs wel moet. Is het belangrijk voor je (nationale) identiteit? En is het niet voldoende als kinderen op school leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Of moet er vanwege de globaliserende maatschappij juist meer ruimte voor onderwijs over wereldburgerschap komen?

 

Sprekers zijn onder meer:  

Andreas Schleicher - directeur Education and Skills bij de OESO 

De OESO voert de bekende PISA-onderzoeken uit: een mondiale vergelijking van de prestaties van 15-jarige leerlingen. Dit jaar maakt wereldburgerschap voor het eerst deel uit van PISA. 

Sofia Hernández Chong Cuy - directeur Witte de With Centre for Contemporary Art 

Wie spreekt over wereldburgerschap, stelt tegelijk een vraag over (nationale) identiteit. Hoe dragen onderwerpen als immigratie, culturele uitwisseling en talen bij aan iemands identiteit en aan rol als wereldburger? 

Ron Bormans – voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

Hoger onderwijs speelt een belangrijke rol bij burgerschap. Onderwijs moet de balans bewaken tussen het koesteren van identiteit en de zorg voor het collectief. Bij ons kunnen jongeren uit Nederland en ver daarbuiten  'oefenen' hoe te kunnen functioneren in de samenleving, hoe met elkaar om te gaan: democratisch en respectvol. Naast het koesteren van het ‘ik’ hoort een verantwoordelijkheid voor het ‘wij’ te staan.

 

Datum: 12 oktober 2018, 20:00-22:00 uur
Locatie: Hogeschool Rotterdam, Kralingsezoom 91

Kaarten zijn te verkrijgen vanaf begin september. 

‘Vrede begint in de hoofden van mensen’ staat in de missie van Unesco. Dus waar kan zij nu beter beginnen dan in het onderwijs? Unesco coördineert het VN-thema Education for all, kent een netwerk van Unesco-scholen en vraagt aandacht voor laaggeletterdheid, duurzaamheid en intercultureel leren.

Meer berichten