13
maa

Open Education Event

Geldmuseum, Utrecht

Op 13 maart organiseerden SURF, de Open Universiteit en de TU Delft het tweede Open Education Event. Na een succesvol eerste event in 2012, met onder andere toenmalig staatssecretaris Zijlstra, grepen de organisatoren de Open Education Week wederom aan om aandacht te vragen voor Open Educational Resources. Greetje van den Bergh, voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie, hield een voordracht over de impact van de Paris Declaration on OER op het Nederlandse hoger onderwijs.

UNESCO-leerstoelhouder Fred Mulder sprak over de activiteiten van Europa op het gebied van Open Education en Anka Mulder, voorzitter van het OpenCourseWare Consortium de stand van zaken in Nederland op het gebied van open en online onderwijs.

Daarnaast werd er gesproken over trends in OER naar aanleiding van het trendrapport OER dat op maandag 11 maart verscheen, en debatteerden studenten over OER.

De Open Education Week duurt van 11 tot 15 maart. De bedoeling van deze (wereldwijd georganiseerde) week is om aandacht te vragen voor en goede voorbeelden te delen van Open Education.

Het verslag van de bijeenkomst is te vinden op de website van SURF, evenals video's van alle bijdragen van sprekers. Het trendrapport OER kunt u ook downloaden.

De lezing van Greetje van den Bergh tijdens het Open Education Event.

Meer events

12
okt

Wereldburgerschap in het onderwijs, moet dat? Is het niet voldoende als kinderen op school vooral leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Is onderwijs over wereldburgerschap belangrijk voor je (nationale) identiteit? 

5
okt

De jaarlijkse bijeenkomst van alle Unesco-scholen: ontmoet elkaar, stel je vragen, wissel ervaringen uit en laat je inspireren.

12
okt

Op 12 oktober vindt het jaarlijkse Unesco Event plaats, met deze keer wereldburgerschap als thema. Aan bod komt de vraag of wereldburgerschap in het onderwijs wel moet. Is het niet voldoende als kinderen op school leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Of moet er juist meer ruimte voor komen?

Open Educational Resources (OER) zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. Iedereen kan ze gebruiken en iedereen kan er aan bijdragen, door ze te beoordelen, van commentaar te voorzien of aanpassingen of aanvullingen te maken. UNESCO ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren. OER kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de millenniumdoelstelling Education for All.

Meer berichten