25
apr

Onderwijsprogramma ‘Mind of the Universe’ gaat online

Museum Prinsenhof Delft

Op woensdag 25 april vindt in museum Prinsenhof in Delft de feestelijke lancering plaats van de ‘Mind of the Universe Online Learning Experience’. Dit online onderwijsprogramma is een vervolg op het wetenschapsprogramma The Mind of the Universe dat de VPRO in de zomer van 2017 uitzond. Docenten van de samenwerkende universiteiten Leiden-Delft-Erasmus ontwikkelden het programma. Zowel de televisieserie als het onderwijsprogramma hebben de steun van Unesco.

Mind of the Universe Online Learning Experience

Iedereen met interesse in wetenschap en techniek kan meedoen aan de ‘Mind of the Universe Online Learning Experience’. Deelnemers krijgen ethische en wetenschappelijke dilemma’s voorgeschoteld. Om deze op te lossen kunnen ze gebruik maken van door de VPRO, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, beschikbaar gesteld beeldmateriaal.

Website

Op een goed doorzoekbare website zijn fragmenten van gesprekken en uitspraken te vinden van wetenschappers die voor de ‘The Mind’ zijn geïnterviewd en gevolgd. De eerste drie dilemma’s gaan over privacy-aspecten van genetica, ethische aspecten bij kunstmatige intelligentie en wetenschapsfilosofie. Doordat deelnemers hun antwoorden uploaden ontstaan er online discussies en mogelijk nieuwe inzichten en vragen voor de wetenschap. Het filmmateriaal kunnen de deelnemers ook gebruiken in hun antwoorden.

Unesco patronage

In 2015 verleende Unesco patronage aan het project, enerzijds vanwege de aandacht voor wetenschap, technologie en innovatie, anderzijds vanwege het open en inclusieve karakter van het programma, waaronder het online vrij beschikbaar stellen van alle interviews onder een Creative Commons licentie. Zowel het open source karakter als het onderwijsprogramma zorgen ervoor dat kennis en nieuwe inzichten niet binnen de muren van universiteiten en onderzoekscentra blijven, maar gedeeld, benut en toegepast kunnen worden door studenten, docenten, wetenschappers, NGOs en het algemeen publiek.

Bij de lancering zullen de betrokken docenten met elkaar in gesprek gaan over het belang van deze nieuwe vorm van onderwijs en wetenschapscommunicatie. De VPRO en de Nederlandse Unesco Commissie lichten toe waarom zij deze samenwerking zijn aangegaan.

Wil je meer informatie of een van de leertrajecten volgen? Meld je aan via: de speciale VPRO-website.

Lancering

Waar: Museum Prinsenhof Delft
Wanneer: 25 april 2018, 17:00 uur.

 

Meer events

28
aug

Op 28 augustus organiseert de Nederlandse Unesco Commissie in samenwerking met Stadsarchief Breda een informatieve middag over preventieve conservering en het beredderen van documentair erfgoed.

24
aug

Op 24 augustus 2018 vertoont de Unesco Commissie in het Chassé theater in Breda The Destruction of Memory, een prijswinnende documentaire over de vernietiging van cultureel erfgoed en de gevolgen daarvan voor de mensheid. Na de documentaire zal een panel met experts met elkaar en de zaal in debat gaan.

5
okt

De jaarlijkse bijeenkomst van alle Unesco-scholen: ontmoet elkaar, stel je vragen, wissel ervaringen uit en laat je inspireren.

12
okt

Op 12 oktober vindt het jaarlijkse Unesco Event plaats, met deze keer wereldburgerschap als thema. Aan bod komt de vraag of wereldburgerschap in het onderwijs wel moet. Is het niet voldoende als kinderen op school leren over Nederlands burgerschap, met wereldburgerschap als extraatje? Of moet er juist meer ruimte voor komen?

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

Meer berichten