15
apr

Maak bij ‘Thinking Planet’ kennis met denktradities uit de hele wereld

Tivoli Vredenburg, Utrecht

Op 15 april organiseert Filosofie Magazine het evenement ‘Thinking Planet’ in Tivoli Vredenburg, Utrecht. Thinking Planet laat bezoekers kennismaken met filosofen en denktradities uit verschillende delen van de wereld.


Bang voor het vreemde

Wereldwijd trekken mensen zich terug achter grenzen en zijn ze bang voor het vreemde. Maar waarom zouden we ons denken beperken? Er is een rijkheid aan gedachten, verspreid over alle werelddelen. Van Oosterse wijsheid – Tao, boeddhisme – tot Afrikaanse Ubuntu, van soefisme tot inheemse filosofieën uit Amerika en Australië. Het avondvullende programma telt meer dan 40 nationale en internationale sprekers, kunstenaars en muzikanten. 

Mondiale uitdagingen

U kunt gesprekken bijwonen over actuele mondiale uitdagingen of meer te weten komen over wereldfilosofie bij één van de inleidende colleges. Denk mee over uitdagende thema’s en laat u verrassen door muziek en kunst. Thinking Planet is voor iedereen die zich wil openstellen voor andere ideeën, die eigen ideeën durft te bevragen en ruimte biedt aan verandering.

Patronage

UNESCO heeft patronage toegekend aan het initiatief Thinking Planet, omdat het diverse filosofische stromingen toegankelijk maakt voor een breed publiek, en het een plek is waar ideeën en gedachten uitgewisseld en gedeeld worden. Het evenement biedt een platform voor een ethische discussie over wereldwijde tradities, identiteit en waarden, en draagt volgens UNESCO zodoende bij aan het bevorderen van intercultureel begrip.

Voor het bestellen van kaarten en meer informatie: www.thinkingplanet.nl  

Meer events

6
sep

Op de avond van 6 september 2017 organiseert de Nederlandse Unesco Commissie weer een groot Unesco Event. In de Leidse Schouwburg spreken onder meer Robbert Dijkgraaf, Koert van Monsfoort en Merlijn Twaalfhoven over de motor van kunst en wetenschap: de verbeelding. Is onze creativiteit in staat om de grote problemen van deze tijd op te lossen? Of zijn intelligente technologische systemen straks de nieuwe creatieve denkers?

18-20
sep

Van 18 tot en met 20 september 2017 vindt in Ljubljana, Slovenië, het tweede mondiale Unesco congres over Open Educational Resources plaats. Tijdens het eerste congres, in 2012 in Parijs, stelden de aanwezige experts de Paris Declaration on OER op.  Deze verklaring riep de lidstaten van Unesco op om beleid te ontwikkelen op OER om zo bij te dragen aan de toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs. 

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. UNESCO stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

Meer berichten