27
jan

Hoe Open Education helpt de Ontwikkelingsdoelen van de VN te halen

In de zesde en laatste aflevering van de online masterclass-serie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bespreken UNESCO-leerstoelhouders Marco Kalz (Open Universiteit) en Robert Schuwer (Fontys Hogeschool ICT) de betekenis van Open Education en Open Educational Recources in relatie tot deze doelen. 

Foto: CC/Flickr.com | DemoshToegankelijker onderwijs

Open Educational Resources en Open Courses (zoals MOOCs) kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het toegankelijker maken van het onderwijs, en kunnen ook bijdragen aan een basale kennisinfrastructuur die nodig is om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Maar het gebruik van digitale technologie garandeert niet dat iedereen kan participeren. De masterclass behandelt daarom de factoren die van invloed zijn op de adoptie van ICT en OER in het onderwijs. Ook komt aan bod aan welke eisen voldaan moet worden om te participeren in de digitale kenniseconomie en hoe hierbij de kansen liggen voor het Mondiale Zuiden.

Gespreksleider bij de masterclass is Anouschka Laheij

Eerdere masterclasses op het Youtube-kanaal van de UNESCO Commissie:

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Uitkomsten

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

Meer berichten