29
jan

Hoe kan Open Access de wetenschap in Afrika vooruithelpen?

Op 29 en 30 januari vindt in Nairobi (Kenia) de bijeenkomst Towards high level interventions for research and development in Africa plaats. Academici en beleidsmakers zullen overleggen over wat nieuwe vormen van wetenschappelijk publiceren kunnen betekenen voor het Afrikaanse continent en hoe Nationale Academies van Wetenschappen in Afrika kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Open Access. Hierbij gaat het niet alleen om passieve toegang – toegang tot wetenschappelijke tijdschriften en boeken – maar ook om actieve toegang: Afrikaanse geleerden moeten ook in wetenschappelijke tijdschriften kunnen publiceren.

Op de vergadering zullen verschillende best practices van kennisdeling worden gepresenteerd zoals het Scholarly Communication in Africa project (SCAP) en ScIELO South Africa­, een dochter van het succesvolle Braziliaanse Scientific Electronic Library Online-initiatief. De bijeenkomst moet leiden tot een ambitieus project met de naam Open Access Initiative for Africa dat niet alleen aanbevelingen voor beleidsmakers wil maken, maar uiteindelijk ook de agenda van de Afrikaanse Unie wil beïnvloeden.

Het Network of African Science Academies (NASAC) is de koepelorganisatie van wetenschapsacademies in Afrika. De Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) heeft een samenwerkingsovereenkomst voor capaciteitsopbouw met NASAC, en deze bijeenkomst is onderdeel van die samenwerking.

Open Access in Afrika is ook voor de Nederlandse UNESCO Commissie een belangrijk onderwerp. Zij organiseerde in november 2012 een workshop op de Berlijnconferentie in Stellenbosch (Zuid-Afrika) waarin de rol die Nationale Academies kunnen spelen centraal stond. De huidige bijeenkomst bouwt voort op de ideeën van die workshop. De vergadering in Nairobi is bovendien een van de regionale consultaties die UNESCO organiseert in het kader van haar Open Access-strategie. Eerdere bijeenkomsten in die serie vonden plaats in Minsk, Kingston en Berlijn, die laatste georganiseerd door de Duitse en Nederlandse Nationale Commissies.

Update: Het rapport over de OA-bijeenkomst in Kenia is beschikbaar

Moderne informatie- en communicatietechnologieën hebben het uitwisselen van kennis eenvoudiger gemaakt dan vroeger. Maar geldt dat ook voor wetenschappelijke kennis? Hoe worden publicaties en data beschikbaar gesteld en voor wie zijn zij toegankelijk? En hoe kunnen we de duurzame toegang tot publicaties en data (op papier én digitaal) waarborgen? 

Uitkomsten

De Nationale UNESCO Commissie heeft meegeschreven aan de Open Access strategie die op de Algemene Conferentie in 2011 is aangenomen. Daarnaast neemt de Commissie actief deel aan conferenties over het onderwerp, of stelt experts in de gelegenheid daaraan deel te nemen.

Meer berichten