3
mei

Dag van de Persvrijheid - wie doet er mee?

Beeld en Geluid, Hilversum

Op 3 mei is het de Internationale Dag van de Persvrijheid. De Nederlandse Vereniging van Journalisten organiseert op die dag het Festival van het Vrije Woord, dit jaar bij Beeld en Geluid in Hilversum.

Jongeren

De Nationale UNESCO Commissie verzorgt een onderdeel dat speciaal gericht is op jongeren. Het onderwerp is actueel: ‘critical minds for critical times’: in het digitale tijdperk zijn jongeren zeer handig in het vinden en combineren van informatie en het delen ervan. Maar hoe onderscheid je nepnieuws van echt nieuws?

Vanuit Rusland proberen jongeren in georganiseerd verband de publieke opinie te beïnvloeden in een richting die het Kremlin bevalt – en dat zal ongetwijfeld elders op de wereld ook gebeuren. Daarnaast zijn er jongeren die door online onderzoeksjournalistiek belangwekkend nieuws boven water halen.

UNESCO-scholen

De Nationale UNESCO Commissie wil daarover praten op 3 mei en nodigt de UNESCO-scholen voor voortgezet onderwijs uit om een of meer klassen deel te laten nemen aan deze dag. Om goed voorbereid voor de dag te komen willen we een kort voorbereidingstraject opzetten voor deze scholen (bijvoorbeeld in de vorm van een of meerdere gastlessen). De vorm daarvan is nog niet bekend en wordt in overleg met de scholen bepaald.

Interesse? stuur een mail naar info[at]unesco.nl.

Meer events

24 jun
4 jul

Van 24 juni t/m 4 juli vindt in Bahrein de jaarlijkse vergadering plaats van het Werelderfgoedcomité van Unesco. Het comité zal onder meer beslissen of de Nederlands-Belgische nominatie van de Koloniën van Weldadigheid op de Werelderfgoedlijst wordt geplaatst. 

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

Meer berichten