24
mei

Cultuureducatie: een vreedzaam strijdtoneel?

De Kargadoor, Utrecht

Culturele diversiteit als ingrediënt voor cultuuronderwijs: het klinkt vanzelfsprekend, maar hoe doe je dat eigenlijk? En waarom zou je? Kan cultuureducatie een vreedzaam strijdtoneel bieden? Laat je prikkelen door lezingen van Özcan Akyol (‘Eus’), John Johnston (ArtEZ) en Marlous Willemsen (Rheinwardt Academie), en Nieuwkomers van Theatergroep Greppel.

Ben je leerkracht, kunstvakdocent, educatief medewerker bij een culturele instelling, beleidsmaker, onderzoeker, student of als professional geïnteresseerd in culturele diversiteit en cultuureducatie? Meld je dan nu aan!

Lezingen

Özcan Akyol (beter bekend als Eus, schrijver, boegbeeld van Kunstbende) deelt zijn ervaringen met het ‘vreedzame strijdtoneel’ met je. Hoe ging men tijdens zijn basis- en middelbare schooltijd om met culturele diversiteit? Welke rol speelden literatuur en de andere kunsten daarin? Heeft cultuureducatie iets te bieden voor culturele diversiteit? (Foto: Marc Deurloo)

John Johnston (ArtEZ) maakt onderwijs én kunst van culturele diversiteit. Hij zoekt als kunstenaar en docent de confrontatie op tussen botsende culturen en zet kunst in als middel tot begrip. Hoe? Hij vertelt het je graag. (Voertaal: Engels)

Leidt inzicht in elkaars emoties tot wederzijds begrip? Marlous Willemsen (Imagine-IC, Rheinwardt Academie) ontwikkelt de onderzoekslijn ‘Erfgoed en religie’ en zoekt hiervoor naar emoties rond geloof in het Nederlandse erfgoedlandschap. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar de Islam en moslims in dit proces.

Vanuit de kunsten, het onderwijs en onderzoek delen de sprekers hun voorbeelden en gedachten met je, en gaan ze met elkaar en het publiek in gesprek.

Theater: Nieuwkomers

De drie lezingen worden afgewisseld met scènes uit Nieuwkomers van Theatergroep Greppel. Een voorstelling over mensen die ergens nieuw komen. Over je welkom voelen, of juist niet. Over de leuke en minder leuke kanten van het onbekende. Over begrip en onbegrip, over tegenstellingen en overeenkomsten.

Organisatie

Het LKCA, de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en de Radboud Universiteit organiseren deze bijeenkomst in het kader van de Unesco International Arts Education Week (21-27 mei), met steun van de Nederlandse Unesco Commissie.

Datum: 24 mei 2018
Locatie: Utrecht, De Kargadoor
Tijd:19.30 uur – 21.30 uur (inloop 19.00)
Toegang: gratis
Aanmelden kan hier

Foto van een groep beelden van dansers

Het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen bestaat sinds 2005. Het benadrukt onder meer het recht dat landen bezitten om een eigen cultuurbeleid te voeren en het belang van vrij verkeer van culturele goederen en diensten. Maar het gaat ook over de pluriformiteit in de cultuursector. Nederland ratificeerde het verdrag in 2009. In 2017 is voor de tweede keer aan Unesco Parijs verantwoording afgelegd over de implementatie van het verdrag.

Meer berichten