5
okt

Commissie lanceert Global Education Monitoring Report

Inholland Den Haag

Op 5 oktober vindt de Nederlandse lancering plaats van het 2016 UNESCO Global Education Monitoring Report bij Hogeschool Inholland Den Haag. Dit rapport meet de vooruitgang die landen wereldwijd boeken bij het behalen van de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties (SDG4), die stelt dat in 2030 alle mensen onderwijs moeten krijgen van goede kwaliteit; dat dit onderwijs overal ter wereld gelijkwaardig toegankelijk moet zijn en dat iedereen mogelijkheden moet krijgen een leven lang te leren. 

De lancering van het rapport zal plaatsvinden op de Internationale Dag van de Leraar, als afzonderlijk te bezoeken onderdeel van de jaarlijkse UNESCO-scholendag. Het is de eerste keer dat de Nationale UNESCO Commissie zorg draagt voor de lancering. Door deze deel te laten uitmaken van de UNESCO-scholendag, zorgt zij voor een concrete verbinding tussen beleid en praktijk. Het is immers in de praktijk waar de kiem voor het verbeteren van het mondiale onderwijs moet worden gelegd.

Het rapport verkent de complexe relatie tussen onderwijs en de nieuwe 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling aan de hand van zes fundamentele thema's: planeet, welvaart, mensen, vrede, locatie en samenwerking. Het betoogt dat onderwijs ten grondslag ligt aan alle SDG’s, niet alleen aan SDG4.

Om voor iedereen een duurzame toekomst te creëren is het nodig dat het onderwijs wereldwijd grote veranderingen doormaakt. Zo moet de participatiegraad veel verder omhoog, vooral van meisjes en vrouwen, en leren voor duurzame ontwikkeling moet de kern worden van educatieve programma's. 

Aangezien SDG4 voor alle landen geldt, en dus ook voor ons land, zal tijdens de lancering een vertaalslag worden gemaakt naar het Nederlandse onderwijssysteem. Wat betekent het voor het onderwijsveld hier? 

Taya Louise Owens, lid van het onderzoeksteam dat het rapport maakt, zal het rapport officieel presenteren. Aansluitend zal Jan van den Akker, oud-directeur van de SLO en lid van de Nationale UNESCO Commissie de verbinding leggen tussen het rapport en de praktijk. 

In twee aansluitende workshops wordt deze lijn voortgezet. Regisseuse May Taherzadeh maakte een film, Mercy's Blessing over (on)gelijke kansen in onderwijs, en voorzag deze van discussievragen. Door gebruik te maken van deze vragen is de thematiek gemakkelijk mee te nemen van het verre Afrika naar een willekeurige plek in Nederland: wanneer was jij bevoorrecht? Hoe zit het in Nederland met gelijke kansen? 

De tweede workshop gaat over over de SDG’s en het beleid en de praktijk van UNESCO, en de serie online masterclasses die de UNESCO Commissie organiseert . Ook hierin staat de connectie tussen beleid en praktijk centraal: hoe zijn deze Global Goals te vertalen naar doorwrocht beleid en concrete interventies in de (onderwijs)praktijk. Hoe kun je leren voor duurzame ontwikkeling, wat is daarvoor nodig? Welke stappen in het ontwikkelen van curricula moeten we maken? En hoe zit het met de kansen voor duurzame ontwikkeling in een steeds groter wordende kennisdemocratie, de situatie waarin de kennis van burgers veel directer wordt benut in het democratische proces?  De masterclass-serie is een samenwerking met de Nederlandse UNESCO-leerstoelhouders en de Open Universiteit.

U bent van harte welkom bij de presentatie van het rapport en de aansluitende workshops. De voertaal voor dit gedeelte van de bijeenkomst is Engels.

Het complete programma (inclusief dat van de scholendag) vindt u hier.
 

 

 

 

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

Meer berichten