Yin Xu

Yin Xu

R0015798. (Foto: CC/Flickr.com | wl)
Ritual wine container. (Foto: CC/Flickr.com | ellenm1)
DSCN7360BB. (Foto: CC/Flickr.com | Dennis Jarvis)
R0015840. (Foto: CC/Flickr.com | wl)

De archeologische vindplaats Yin Xu ligt in de buurt van de stad Anyang, 500 kilometer ten zuiden van Beijing. Het is een oude hoofdstad uit de late Shang dynastie (1300 - 1046 voor Christus), opgericht tijdens de bloeiperiode van de Chinese bronstijd. Een groot aantal graven en paleizen zijn opgegraven. Daaronder vallen het paleis en de koninklijke voorouderlijke altaren, met meer dan 80 fundamenten en het enige graf van het koninklijke familielid van de Shang dynastie dat nog intact is gebleven: het graf van Fu Hao. Het grote aantal en de uitstekende kwaliteit van de gevonden grafcomponenten illustreren het hoge ambachtsniveau binnen de Shang dynastie.

China
China