Vredefortkrater

Vredefortkrater

. Vredefortkrater (Foto: © Unesco | Francesco Bandarin)

De Vredefortkrater ligt ongeveer 120 kilometer ten zuidwesten van Johannesburg en is een representatief deel van een grotere meteorietinslagstructuur (astrobleem). Het is de oudste krater op aarde die tot op heden gevonden is, daterend van 2.023 miljoen jaar geleden. En met een straal van 190 kilometer geldt het ook als het grootste en meest diep uitgeholde astrobleem. De Vredefortkrater getuigt van het moment in de geschiedenis van de aarde waarop op één moment de meeste energie vrijkwam, met verwoestende mondiale gevolgen. De meteorietinslag biedt essentieel bewijs voor de geologische geschiedenis van onze planeet en is cruciaal om de evolutie van de aarde te begrijpen. Vredefort heeft als enige inslagplek ter wereld een volledig geologisch astrobleemprofiel onder de kraterbodem.

Zuid-Afrika
Zuid-Afrika