Tower of London

De massieve Witte Toren is een typisch voorbeeld van Normandische militaire architectuur. Willem de Veroveraar bouwde de toren aan de Theems om Londen te beschermen en om zijn macht te doen gelden. De Tower of Londen - een imposante vesting met een rijke geschiedenis en geworden tot koninklijk symbool - werd gebouwd rondom de Witte Toren. De iconische toren heeft een grote rol gespeeld bij de bevordering van nauwere banden met Europa. Ook had de toren grote invloed op de Engelse taal en cultuur en op het creëren van een van de machtigste monarchieën in Europa.

Verenigd Koninkrijk
Latitude: 51.5081
Longitude: -0.0761111