Susa

Susa

Susa is gelegen in Zuidwest-Iran, in het lagere Zagros-gebergte. De site omvat een groep van archeologische terpen aan de oostelijke kant van de rivier Shavur, evenals het paleis van Ardeshir dat aan de overkant van de rivier ligt. De opgegraven architectonische overblijfselen bestaan uit resten van administratieve en residentiële gebouwen en van paleizen. Susa bevat verschillende lagen van bovenop elkaar gelegen stedelijke nederzettingen. Deze lagen volgen elkaar op contine wijze op van het late 5de millennium voor Christus tot de 13e eeuw na Christus. Het erfgoed is een uitzonderlijke getuige van de Elamitische, Perzische en Parthische culturele tradities, die grotendeels zijn verdwenen.

Iran