Sammallahdenmäki, begraafplaats uit de bronstijd

Op de begraafplaats Sammallahdenmäki liggen meer dan 30 granieten graven in de vorm van steenhopen, die een uniek inzicht geven in de funeraire praktijken en sociale en religieuze structuren van Noord-Europa meer dan drie millennia geleden. De site wordt geassocieerd met rituelen ter verering van de zon. In het gebied werd veel brons gebruikt terwijl er geen koper of tin is te vinden. Deze werden verworven door middel van handel en uitwisseling. De bronstijd in Skandinavië was tussen 1.500 en 500 voor Christus.

Finland
Latitude: 61.1206
Longitude: 21.7775