Rotsschuilplaatsen van Bhimbetka

Rotsschuilplaatsen van Bhimbetka

Cut rocks featuring paintings of men riding elephants. (Foto: CC/Flickr.com | Kandukuru Nagarjun)
Men riding elephants. (Foto: CC/Flickr.com | Kandukuru Nagarjun)
Domesticated animals. (Foto: CC/Flickr.com | Kandukuru Nagarjun)
What adventure might this cave bring . (Foto: CC/Flickr.com | Kandukuru Nagarjun)
Pre-historic elephant. (Foto: CC/Flickr.com | Kandukuru Nagarjun)
Chalcolithic Cow Barfing. (Foto: CC/Flickr.com | S. N. Johnson-Roehr (JR))
Bhimbetka, September 2009. (Foto: CC/Flickr.com | Anannya Deb)
Historical Elephant. (Foto: CC/Flickr.com | S. N. Johnson-Roehr (JR))
08oct-IndiaPT2 039. (Foto: CC/Flickr.com | Dandan)

De schuilplaatsen in de rotsen bij Bhimbetka bevinden zich in de uitlopers van het Vindhyan gebergte, aan de zuidelijke rand van het centrale Indiase plateau. Binnen massieve zandstenen aderen – boven relatief dichtbeboste wouden – liggen vijf clusters van natuurlijke schuilplaatsen in de rotsen. Op de rotswanden zijn schilderingen te zien die lijken te komen uit het Mesolithicum, met een overgang en doorloop naar de historische jaartelling. De culturele tradities van de inwoners uit de 21 dorpen grenzend aan het gebied, dragen een sterke gelijkenis met de tradities te zien op de rotstekeningen. Ze wijzen op een lange interactie tussen het volk en het landschap.

India