Rotskunst van Alta

Deze groep rotstekeningen in de Alta Fjord, vlak bij de poolcirkel, draagt de sporen van een nederzetting uit circa 4.200 tot 500 voor Christus. De duizenden schilderingen en gravures zorgen ervoor dat wij het prehistorische leefmilieu en menselijke activiteiten aan de randen van het Hoge Noorden beter kunnen begrijpen. Deze schilderingen en gravures liggen op 45 locaties verspreid over zeven plaatsen. Tijdens deze periode verzamelden de bewoners van het gebied zich hier meerdere malen per jaar, waarschijnlijk om rituele ceremonies uit te voeren. De rotstekeningen zijn waarschijnlijk elementen in mythen en verhalen over werelden bewoond door mensen en geesten.

Noorwegen
Latitude: 69.95
Longitude: 23.1833