Red Bay Baskisch walvis(verwerkings)station

Red Bay Baskisch walvis(verwerkings)station

PanoRedBayJune2008. (Foto: CC/Flickr.com | Dale Jarvis)

Red Bay werd in 1530 opgericht door Baskische zeelieden in het noordoostelijke puntje van Canada langs de kust van de Straat van Belle Isle. De plek is een van de eerste, meest complete en best bewaarde voorbeelden van Europese walvisvangst. Het station werd gebruikt voor het jagen op en slachten van walvissen om walvisvet en -olie te verkrijgen. Red Bay was een belangrijke bron van walvisolie voor Europa, waar het werd gebruikt voor verlichting. De plek bevat overblijfselen van ovens, kuiperijen, werven, tijdelijke woonruimten en een begraafplaats. Onder water liggen restanten van schepen en walvisbotten. Het station werd ongeveer 70 jaar gebruikt, voordat de lokale walvisbevolking was uitgeput.

Canada