Palmeral van Elche

Palmeral van Elche

With a touch of red. (Foto: CC/Flickr.com | Randi Hausken)
Elche Park fountain. (Foto: CC/Flickr.com | Marisa Antonaya)
palmeras Elche. (Foto: CC/Flickr.com | Marcos Gonzalez)

De Palmeral van Elche, een landschap van bosjes en dadelpalmen met uitgebreide irrigatiesystemen, is formeel aangelegd op het moment dat de islamitische stad Elche werd gesticht in de 10e eeuw na Christus. Een groot deel van het Iberisch schiereiland was in die tijd Arabisch. De Palmeral is een oase, een systeem voor agrarische productie in droge gebieden. De palmentuin is een typisch kenmerk van Arabische landbouwpraktijken die naar Europa zijn gebracht tijdens de islamitische bezetting. De teelt van dadelpalmen in Elche bekend sinds de Iberische tijden (rond de 5e eeuw voor Christus) en het oude irrigatiesysteem is nog steeds in werking.

Spanje