Necropolis van Bet She’arim — een mijlpaal van Joodse vernieuwing

Necropolis van Bet She’arim — een mijlpaal van Joodse vernieuwing

Beth She'arim. (Foto: CC/Flickr.com | Alex Brey)

De necropolis is gelegen ten zuidoosten van de stad Haifa en ontwikkelde zich vanaf de tweede eeuw voor Christus tot de belangrijkste Joodse begraafplaats buiten Jerusalem, na het mislukken van de tweede Joodse opstand tegen de Romeinse overheersing. Bet She’arim  bestaat uit vele catacomben die een schatkamer zijn van kunstuitingen en inscripties in het Grieks, Aramees en Hebreeuws. De dodenstad is een unieke uiting van het oude Jodendom onder leiding van rabbijn Judah de Patriarch, aan wie de Joodse vernieuwing vanaf 135 na Christus wordt toegeschreven. 

Israël