Menselijke evolutiegebieden op de berg Karmel: de Nahal Me’arot en Wadi el-Mughara grotten

Op de westelijke helling van de bergketen Karmel bevinden zich de grotten van Tabun, Jamal, el-Wad en Skhul. Dit gebied beslaat 54 hectare en bevat culturele overblijfselen die 500.000 jaar menselijke evolutie vertegenwoordigen. Er zijn restanten gevonden die verwijzen naar begrafenisceremonies, vroege stenen architectuur en naar een overgang van een levensstijl van jagen naar die van landbouw en veeteelt. Hieruit blijkt het bestaan van zowel Neanderthalers, als de vroege anatomisch moderne mens binnen hetzelfde middenpaleolithische culturele kader, het Moustérien. Negentig jaar archeologisch onderzoek heeft een culturele opeenvolging van ongeëvenaarde duur blootgelegd, waarmee het ons een ’archief’ biedt van het vroege menselijke leven in het zuidwesten van Azië. 

Israël
Latitude: 32.67
Longitude: 34.9653