Medina van Essaouira (voorheen Mogador)

De medina van Essaouira – voorheen Mogador geheten, wat ‘klein fort’ betekent – is een uitstekend voorbeeld van een laat 18e-eeuwse versterkte stad, omgeven door een muur. De stad is gebouwd volgens de principes van de hedendaagse Europese militaire architectuur in een Noord-Afrikaanse context. Essaouira is sinds haar stichting een grote zeehaven geweest voor internationale handel tussen Marokko en sub-Sahara Afrika, en Europa en de rest van de wereld. De stad is een voorbeeld van een multicultureel centrum, waar diverse etnische groepen zoals Imazighen, Arabieren, Afrikanen en Europeanen en religieuze groeperingen – moslims, christenen en Joden – vanaf het begin in harmonie samenleven.

Marokko
Latitude: 31.5167
Longitude: -9.76944