Medina van Essaouira (voorheen Mogador)

Medina van Essaouira (voorheen Mogador)

Blue hour on Essaouira. (Foto: CC/Flickr.com | Fougerouse Arnaud)
sea side medina. (Foto: CC/Flickr.com | Davidlohr Bueso)
Foggy day in Essaouira. (Foto: CC/Flickr.com | Jacopo Romei)
Riad el Mess. (Foto: CC/Flickr.com | Uglix)
View of medina from Dar Afram. (Foto: CC/Flickr.com | travelwayoflife)
Morocco Essaouira. (Foto: CC/Flickr.com | Mait Jueriado)
Morocco Essaouira. (Foto: CC/Flickr.com | Mait Jueriado)
Morocco Essaouira. (Foto: CC/Flickr.com | Mait Jueriado)
Essaouira - obligatory view 01. (Foto: CC/Flickr.com | Dave Morris)

De medina van Essaouira – voorheen Mogador geheten, wat ‘klein fort’ betekent – is een uitstekend voorbeeld van een laat 18e-eeuwse versterkte stad, omgeven door een muur. De stad is gebouwd volgens de principes van de hedendaagse Europese militaire architectuur in een Noord-Afrikaanse context. Essaouira is sinds haar stichting een grote zeehaven geweest voor internationale handel tussen Marokko en sub-Sahara Afrika, en Europa en de rest van de wereld. De stad is een voorbeeld van een multicultureel centrum, waar diverse etnische groepen zoals Imazighen, Arabieren, Afrikanen en Europeanen en religieuze groeperingen – moslims, christenen en Joden – vanaf het begin in harmonie samenleven.

Marokko