Macquarie eiland

Macquarie - 25 kilometer lang en 5 kilometer breed - is een eiland 1.500 kilometer ten zuidoosten van Tasmanie, ongeveer halverwege Australië en Antartica. Het eiland bestaat uit de blootgestelde top van de onderzeese bergrug Macquarie, omhooggekomen tot het huidige niveau op de plek waar de Indo-Australische en de Pacifische tektonische platen elkaar raakten. Het gebied is van groot geologisch belang aangezien het de enige plek ter wereld is waar rotsen zo actief omhooggekomen zijn uit de aardmantel (6 kilometer onder de oceaanbodem). Met als resultaat prachtige, kussenvormige basaltrotsen en ander uitvloeiinggesteente.

Australië
Latitude: -54.5947
Longitude: 158.896