Karolingisch westwerk en Civitas Corvey

Karolingisch westwerk en Civitas Corvey

Corvey. (Foto: CC/Flickr.com | Ulrich Stark)
Schloss und Kloster Corvey. (Foto: CC/Flickr.com | Dieter Gora)
SchloSS Corvey. (Foto: CC/Flickr.com | Angela Marie)
Corvey Rhenanie-Westphalie 27 . (Foto: CC/Flickr.com | Roger Joseph)
Corvey Rhenanie-Westphalie 24 . (Foto: CC/Flickr.com | Roger Joseph)

Het Karolingische westwerk en Civitas Corvey liggen in Duitsland langs de Weser rivier aan de rand van Höxter. Hier werden ze tussen 822 en 885 A.D. gebouwd in een grotendeels bewaard gebleven landelijk gebied. Het westwerk is het enige nog staande gebouw uit de Karolingische eeuw. Het originele keizerlijke abdijcomplex is slechts gedeeltelijk blootgelegd en wordt gezien als een archeologisch overblijfsel. Het Westwerk van Corvey vormt een van de belangrijkste architectonische uitingen uit de Karolingische tijd. Het is een authentieke creatie uit deze periode. De architectonische articulatie en decoratie tonen duidelijk de rol die rijkskloosters in het Frankische rijk speelden; ze waarborgden de territoriale controle en het bewind. Daarnaast zorgden ze voor de verbreiding van het Christendom en de Karolingische culturele en politieke orde over heel Europa.

Duitsland
Duitsland