Grenzen van het Romeinse Rijk

De ‘Romeinse Limes’ vertegenwoordigt de grens van het Romeinse Rijk op z'n grootst (uitgestrekt over 5.000 kilometer) in de 2e eeuw na Christus. De overblijfselen bestaan uit resten van muren, forten, vestigingen, wachttorens en burgerlijke nederzettingen. De twee Limes secties in Duitsland zijn samen 550 kilometer lang, van het noordwesten van het land tot de Donau in het zuidoosten. De 118 kilometer lange Hadrian’s Wall in Groot-Brittannië maakt deel uit van de Limes. De muur werd gebouwd op bevel van keizer Hadrianus in 122 na Christus en illustreert hoe men in het oude Rome een militaire zone organiseerde en welke defensieve technieken en geopolitieke strategieën ze toepasten.

Duitsland (Bondsrepubliek)
Verenigd Koninkrijk
Latitude: 54.9926
Longitude: -2.601