Great Living Chola tempels

De Great Living Chola tempels werden gebouwd door de koningen van het Chola Rijk, dat zich uitstrekte over Zuid-India en de naburige eilanden. De plek bevat drie grote 11e-en 12e-eeuwse tempels: de Brihadisvara Tempel in Thanjavur, de Brihadisvara Tempel in Gangaikondacholisvaram en de Airavatesvara Tempel in Darasuram. De tempel van Gangaikondacholisvaram, gebouwd door Rajendra I, werd voltooid in 1035 en heeft een 53 meter hoge vimana (heiligdomtoren). Het Airavatesvara tempelcomplex, gebouwd door Rajaraja II, heeft een 24-meter hoge vimana en een stenen beeld van Shiva. De tempels getuigen van de briljante prestaties van de Chola in de architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst en het brons gieten.

India
Latitude: 10.7831
Longitude: 79.1325