Erfgoed van kwik in Almadén en Idrija

Erfgoed van kwik in Almadén en Idrija

Idrija. (Foto: CC/Flickr.com | cachecache)
Idrija. (Foto: CC/Flickr.com | cachecache)
Idrija, Slovenia. (Foto: CC/Flickr.com | Stephen Colebourne)
Respect. (Foto: CC/Flickr.com | Monika)
A tribute to the mercury miners of Idrija. (Foto: CC/Flickr.com | Monika)
Rock366 Day 233 Native Mercury. (Foto: CC/Flickr.com | Ian Geoffrey Stimpson)

Dit erfgoed bestaat uit de Spaanse mijn van Almadén, waar kwik werd gewonnen sinds de oudheid en de Sloveense mijn van Idrija, waar in 1490 na Christus voor het eerst kwik werd gevonden. Het Spaanse gebied heeft bouwwerken die te maken hebben met de mijnbouwgeschiedenis, waaronder het kasteel Retamar, religieuze gebouwen en traditionele woningen. De omgeving in Idrija kent vooral opslagplaatsen voor kwikzilver en de daaraan gerelateerde infrastructuur, maar ook woningen en een theater voor de mijnwerkers. De plekken getuigen van de intercontinentale kwikhandel, die belangrijke uitwisselingen tussen Europa en Amerika genereerde. Samen vertegenwoordigen ze de twee grootste kwikmijnen ter wereld, tot voor kort nog operationeel.

Slovenië
Slovenië
Spanje