Ecosysteem en overgebleven cultuurlandschap van Lopé-Okanda

Ecosysteem en overgebleven cultuurlandschap van Lopé-Okanda

 6 Pictures, 2008_03_23, 11 images, _MG_9133 - _MG_9144 - 22392x2269 - SS3L-Smartblend. (Foto: CC/Flickr.com | fxfx_d)

Het ecosysteem en overgebleven cultuurlandschap van Lopé-Okanda tonen een ongebruikelijk grensvlak tussen dicht en goed geconserveerd tropisch regenwoud en overgebleven savannegebieden. In deze gebieden uit de tijd van het neolithicum en de ijzertijd, zijn overblijfselen van bewoning gevonden en bewijs dat men met ijzer werkte. Er zijn ook 1.800 rotstekeningen aangetroffen. De overblijfselen en rotskunst laten zien dat er een belangrijke migratieroute was van Bantu en andere volken uit West Afrika naar het noorden van Congo en naar het centrale oosten en het zuidelijke Afrika. De route heeft de ontwikkeling van heel Afrika onder de Sahara bepaald.

Gabon