Dorpen met versterkte kerken in Transsylvanië

De dorpen met hun versterkte kerken geven een levendig beeld van het culturele landschap in het zuiden van Transsylvanië. De zeven dorpen zijn gesticht door de Transsylvanische Saksen en worden onder meer gekenmerkt door een specifiek ruimtelijk systeem, nederzettingspatroon en de organisatie van familieboerderijen (bewaard gebleven sinds de late Middeleeuwen). De dorpen worden gedomineerd door hun versterkte kerken, die bouwstijlen weerspiegelen van de 13e tot de 16e eeuw. De Transsylvanische Saksen waren in staat om hun taal en gewoonten door de eeuwen heen te behouden, ondanks dat ze leefden in een land met een meerderheid aan etnische Hongaren en Roemenen.

Roemenië
Latitude: 46.1358
Longitude: 24.7731