Bijbelse tels - Megiddo, Hazor, Beër Sheva

Bijbelse tels - Megiddo, Hazor, Beër Sheva

Megiddo. (Foto: CC/Flickr.com | Seetheholyland.net)
Megiddo. (Foto: CC/Flickr.com | Seetheholyland.net)
Megiddo. (Foto: CC/Flickr.com | Seetheholyland.net)
Tel Hazor. (Foto: CC/Flickr.com | Randall Niles)
Solomon Storehouse at Hazor. (Foto: CC/Flickr.com | Randall Niles)
P1120060. (Foto: CC/Flickr.com | Ricardo Tulio Gandelman)

Deze prehistorische heuvelachtige nederzettingen zijn kenmerkend voor het vlakkere land van het oostelijke Middellandse Zeegebied, in het bijzonder Libanon, Syrië, Israël en Oost-Turkije. Van de meer dan 200 nederzettingen of tels in Israël, vertegenwoordigen Megiddo, Hazor en Beër Sheva de substantiële overblijfselen van steden met Bijbelse achtergronden. De drie nederzettingen illustreren ook een paar van de beste voorbeelden uit de ijzertijd binnen de Levant, waaronder ondergrondse wateropvangsystemen, gecreëerd om dichtbevolkte stedelijke gemeenschappen te dienen. De bouwresten uit de afgelopen millennia, weerspiegelen het bestaan van een gecentraliseerde autoriteit, welvarende agrarische activiteiten en de controle over belangrijke handelsroutes.

Israël