Archeologische monumentenzone van Xochicalco

Xochicalco is gebouwd op een aantal natuurlijke heuvels. Het vormt een uitzonderlijk goed bewaard gebleven voorbeeld van een versterkte nederzetting uit de epiklassieke periode van Midden-Amerika. Het was een politiek, religieus en commercieel centrum tijdens de onrustige periode van 650 tot 900 na Christus, die volgde op het uit elkaar vallen van de grote Meso-Amerikaanse staten Teotihuacán, Monte Albán, Palenque en Tikal. De architectuur en de kunst van Xochicalco zijn een weerspiegeling van de fusie van culturele elementen uit verschillende delen van Midden-Amerika, in een periode waarin de verdeling van vroegere politieke structuren leidde tot intensieve culturele hergroepering.

Mexico
Latitude: 18.8103
Longitude: -99.275