Archeologisch erfgoed van de Lenggong vallei

Archeologisch erfgoed van de Lenggong vallei

SUNRISE Tasik Raban. (Foto: CC/Flickr.com | birdy)

Dit gebied ligt in de weelderige Lenggong vallei en bestaat uit vier archeologische vindplaatsen in twee clusters. De vier locaties vertegenwoordigen belangrijke stadia in de menselijke geschiedenis. Ze overspannen een periode van bijna 2 miljoen jaar en vormen het langste spoor van de vroege mens op één locatie en de oudste buiten het Afrikaanse continent. In het gebied zijn open lucht plekken te vinden en spelonken met paleolithische gereedschapswerkplaatsen, het bewijs van vroege technologie. De hoeveelheid gevonden plaatsen in dit relatief beperkte gebied, duidt op een vrij grote, semisedentaire bevolking met culturele overblijfselen uit het paleolithicum, neolithicum en de metaaltijdperken.

Maleisië