Darul Aman Palace (Foto: CC / Bruce MacRae)

Conflict, crisis en illegale handel in culturele objecten

Diverse internationale verdragen dragen bij tot de bescherming van cultuur: De Haagse 1954 Conventie helpt cultureel erfgoed te beschermen in geval van een gewapend conflict. De Conventie uit 1970 draagt bij aan de bestrijding van illegale handel in cultuurgoederen en stimuleert teruggave van ontvreemde culturele objecten.

Op 29 september heeft in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden het eerste Nederlandse UNESCO-debat plaatsgevonden. In het debat stond de vraag centraal of een toenemende aandacht voor bijzonder erfgoed, bijvoorbeeld door het toekennen van de werelderfgoedstatus, de kwetsbaarheid ervan vergroot. De moedwillige vernietiging van werelderfgoedsites door extremisten lijkt dit aan te tonen.

Uitkomsten

Lees op unesco.org meer over de hulp van UNESCO aan Mali. U vindt hier ook de mogelijkheid om te doneren.

Nieuws

De VN-Veiligheidsraad heeft op 24 maart een historische resolutie aangenomen waarin voor het eerst de bescherming van cultureel erfgoed centraal staat. De resolutie veroordeelt de vernietiging van cultureel erfgoed tijdens gewapende conflicten, in het bijzonder door terroristische groeperingen.

6
apr

Op 6 april vertoont het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden The Destruction of Memory, een documentaire over de vernietiging van cultureel erfgoed en de gevolgen daarvan voor de mensheid. 

5-19
aug

Van 5 tot en met 19 augustus organiseert de Vrije Universiteit Amsterdam de summer school Heritage at War: Cultural Objects in Times of Conflict voor studenten uit binnen- en buitenland. Update: de VU laat weten dat wegens gebrek aan belangstelling de summer course niet kan zal plaatsvinden. 

Wat kun je doen als museumcollecties of archeologische sites gevaar lopen beschadigd te raken door oorlogs- of natuurgeweld? Een nieuwe en zeer praktische handleiding voor reddingswerkers biedt uitkomst.

De Universiteit Leiden lanceert een digitale collegereeks over erfgoed in gevaar. In de MOOC ‘Heritage under Threat’ bespreken erfgoedspecialisten vanuit verschillende perspectieven een breed scala aan risico’s voor erfgoed.

Op 8 en 9 december is in Parijs het Comité bij het Tweede Protocol van het Haags Verdrag bijeengekomen. Het Haags Verdrag uit 1954 heeft als doel om cultureel erfgoed in oorlogstijd te beschermen. Het Tweede Protocol uit 1999 bevat nog verdergaande richtlijnen en verplichtingen, maar slechts 69 landen zijn erbij aangesloten.