Wetenschap

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. Unesco stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

News & backgrounds

Elk jaar reiken Unesco en cosmeticaconcern L’Oréal vijf awards uit aan prominente vrouwelijke wetenschappers die tot de internationale top van hun vakgebied behoren. Deze For Women in Science awards worden gezien als de hoogste internationale onderscheiding specifiek gericht op vrouwen in de wetenschap. 

GASTCOLUMN – Robert Schuwer, Unesco-leerstoelhouder aan Fontys Hogescholen, waarschuwt dat open vormen van onderwijs, zoals Open Educational Resources en Massive Open Online Courses, te veel gericht zijn op het hoger onderwijs en zo de kloof tussen de ‘haves’ en ‘have-nots’ vergroten in plaats van deze helpen te overbruggen.

Dr. ir. Melanie Peters is de nieuwe juryvoorzitter van het Nederlandse L’Oréal-Unesco for Women in Science beurzenprogramma. Peters trad begin 2018 toe tot de Nederlandse Unesco Commissie. Zij is directeur van het Rathenau Instituut.

25
Apr

Op woensdag 25 april vindt in museum Prinsenhof in Delft de feestelijke lancering plaats van de ‘Mind of the Universe Online Learning Experience’. Dit online onderwijsprogramma is een vervolg op het wetenschapsprogramma The Mind of the Universe de de VPRO in de zomer van 2017 uitzond. 

Onder het motto ‘Wetenschap voor iedereen’ zet de Unesco Commissie de komende maanden wetenschap in de spotlight. Wetenschap is een van de vier hoofdomeinen van Unesco, naast Onderwijs, Cultuur en Communicatie & Informatie. De Commissie bevordert de maatschappelijke taak van wetenschap en draagt het belang uit van wetenschap en innovatie voor een duurzame toekomst. 

21
Apr

Op 21 april vindt in Utrecht de tweede editie plaats van het Internationaal Filosofiefestival ‘Thinking Planet’. Het festival ontvangt ruim 40 nationale en internationale denkers, die het publiek kennis laten maken met niet-westerse denktradities van over de hele wereld.