Professor Rajaâ Cherkaoui El Moursli uit Marokko | Foto: UNESCO/Brigitte Lacombe)

Vrouwen in de wetenschap

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappelijk onderzoekers vrouw. Unesco streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen wat betreft toegang tot en deelname aan de wetenschap. Om die reden is in 1998 een wereldwijde samenwerking tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en Unesco. Onder het motto The world needs science and science needs women kent het programma prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent het beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers. 

Het L'Oréal-UNESCO ‘For women in science’-programma is opgebouwd uit drie onderdelen: het Nationale/Regionale Beurzenprogramma, het International Rising Talents Programme en de Awards. Alle worden jaarlijks toegekend.

Het Nederlandse Beurzenprogramma

De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland introduceerden in maart 2012 het nationale ‘For women in science’-beurzenprogramma in partnerschap met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en met ondersteuning van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Results

Sinds 1998 hebben meer dan 3000 vrouwelijke wetenschappers uit 117 landen een award of beurs gekregen. Drie winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. Elk jaar worden wereldwijd aan 275 getalenteerde jonge vrouwelijke onderzoekers beurzen toegekend om veelbelovend onderzoek te kunnen voortzetten. In Nederland hebben sinds 2007 16 vrouwen een beurs ontvangen.

News & backgrounds

Op 14 november zijn in Haarlem de Nederlandse ‘For Women In Science’-beurzen 2018 uitgereikt aan topwetenschappers Liesbeth van Vliet (Nivel) en Aimee Van Wynsberghe (TU Delft).

Elk jaar reiken Unesco en cosmeticaconcern L’Oréal vijf awards uit aan prominente vrouwelijke wetenschappers die tot de internationale top van hun vakgebied behoren. Deze For Women in Science awards worden gezien als de hoogste internationale onderscheiding specifiek gericht op vrouwen in de wetenschap. 

Dr. ir. Melanie Peters is de nieuwe juryvoorzitter van het Nederlandse L’Oréal-Unesco for Women in Science beurzenprogramma. Peters trad begin 2018 toe tot de Nederlandse Unesco Commissie. Zij is directeur van het Rathenau Instituut.

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, zijn aan wetenschappers Hanneke Wigman en Sonja Swanson de Nederlandse L'Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-beurzen uitgereikt. De jaarlijkse beurzen, met een waarde van 25.000 euro, stellen de laureaten in staat zich een periode aan hun onderzoek te wijden bij het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Amsterdam. 

Op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, is de zevende ronde van het Nederlandse L’Oréal-Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’ geopend. Tot en met 11 mei 2018 kunnen vrouwelijke wetenschappers een beurs aanvragen om hun carrière een impuls te geven. 

Het aantal vrouwelijke hoogleraren is in het afgelopen jaar toegenomen met 1,2%. Bijna 1 op de 5 hoogleraren is vrouw (19,3%). Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren dat jaarlijks een monitor publiceert.

Video

Twitter womeninscience

Partner organisations

NIAS
Landelijk netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
L'Oréal