Professor Rajaâ Cherkaoui El Moursli uit Marokko | Foto: UNESCO/Brigitte Lacombe)

Vrouwen in de wetenschap

Vrouwen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de wetenschap. Wereldwijd is slechts 30% van de wetenschappelijk onderzoekers vrouw. Unesco streeft naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen wat betreft toegang tot en deelname aan de wetenschap. Om die reden is in 1998 een wereldwijde samenwerking tot stand gekomen tussen cosmeticaconcern L’Oréal en Unesco. Onder het motto The world needs science and science needs women kent het programma prijzen toe aan excellente vrouwelijke wetenschappers en verleent het beurzen aan jonge vrouwelijke onderzoekers. 

Het L'Oréal-UNESCO ‘For women in science’-programma is opgebouwd uit drie onderdelen: het Nationale/Regionale Beurzenprogramma, het International Rising Talents Programme en de Awards. Alle worden jaarlijks toegekend.

Het Nederlandse Beurzenprogramma

De Nationale UNESCO Commissie en L’Oréal Nederland introduceerden in maart 2012 het nationale ‘For women in science’-beurzenprogramma in partnerschap met het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) en met ondersteuning van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH).

Results

Sinds 1998 hebben meer dan 3000 vrouwelijke wetenschappers uit 117 landen een award of beurs gekregen. Twee winnaars hebben inmiddels een Nobelprijs gewonnen. Elk jaar worden wereldwijd aan 275 getalenteerde jonge vrouwelijke onderzoekers beurzen toegekend om veelbelovend onderzoek te kunnen voortzetten. In Nederland hebben sinds 2007 16 vrouwen een beurs ontvangen.

News & backgrounds

Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, zijn aan wetenschappers Hanneke Wigman en Sonja Swanson de Nederlandse L'Oréal-Unesco ‘For Women in Science’-beurzen uitgereikt. De jaarlijkse beurzen, met een waarde van 25.000 euro, stellen de laureaten in staat zich een periode aan hun onderzoek te wijden bij het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS-KNAW) in Amsterdam. 

Op 8 maart 2018, Internationale Vrouwendag, is de zevende ronde van het Nederlandse L’Oréal-Unesco beurzenprogramma ‘For Women in Science’ geopend. Tot en met 11 mei 2018 kunnen vrouwelijke wetenschappers een beurs aanvragen om hun carrière een impuls te geven. 

Het aantal vrouwelijke hoogleraren is in het afgelopen jaar toegenomen met 1,2%. Bijna 1 op de 5 hoogleraren is vrouw (19,3%). Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren dat jaarlijks een monitor publiceert.

Op 8 maart 2017, internationale vrouwendag, opent de zesde ronde van het Nederlandse L’Oréal-UNESCO beurzenprogramma ‘For Women in Science’. Tot en met 8 mei 2017 kunnen vrouwelijke wetenschappers een beurs aanvragen om hun carrière een extra impuls te geven. 

REPORT – Femke Nijboer won a Dutch L'Oréal-UNESCO Fellowship which gave her the opportunity to spend five months at NIAS-KNAW in Amsterdam, where she could indulge in reading, writing and exchanging ideas with fellow scientific researchers.

Minister Bussemaker van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt eenmalig een bedrag van 5 miljoen euro beschikbaar waarmee universiteiten 100 vrouwelijke hoogleraren aan kunnen stellen in 2017. Ze is van mening dat het eerder vastgestelde streefcijfer – 200 vrouwelijke hoogleraren meer, in 2020 – niet genoeg is.

Video

Twitter womeninscience

Partner organisations

NIAS
Landelijk netwerk Vrouwelijke Hoogleraren
L'Oréal