Geopark De Hondsrug | Foto: Bydrome

Unesco Geoparken

Geoparken zijn gebieden waar geologisch erfgoed en landschappen van internationale waarde op een integrale manier worden beheerd. Daarbij staan behoud, educatie en duurzame ontwikkeling centraal. De geologische geschiedenis, de cultuurhistorie, de hedendaagse cultuur en de natuur bepalen samen de identiteit van het gebied. In een geopark maken inwoners, ondernemers, lokale instellingen en scholen samen dit verhaal zichtbaar. Burgerinitiatief en lokaal draagvlak zijn cruciaal. Hoe meer men over een gebied weet, hoe zorgvuldiger en duurzamer met de omgeving kan worden omgegaan.

Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) heeft als doel de Nederlandse bijdrage aan Unesco Global Geoparken te coördineren. Dit doet zij door middel van het stellen van een toetsingskader voor de beoordeling van nieuwe aanvragen, het uitvoeren van een eerste screening van de initiatieven op haalbaarheid, het uitbrengen van onafhankelijk advies aan de Nationale Unesco Commissie over nieuwe aanvragen, en het verstrekken van informatie op nationaal niveau over het Unesco geoparkenprogramma en de aanvraagprocedure. 

Results

De eerste geoparken zijn opgericht in Europa in 2000. Het Global Geoparks Network  bestaat uit 127 geoparken in 35 landen (stand 2017).

Sinds 2001 ondersteunt Unesco het internationale netwerk van geoparken. In 2015 startte Unesco een nieuw programma het International Geoscience and Geoparks Programme (IGGP), waardoor alle geoparken zich nu ‘Unesco Global Geopark kunnen noemen.    

In Nederland is Geopark de Hondsrug sinds 2013 het eerste en enige Unesco global geopark van Nederland.

News & backgrounds

Unesco’s internationale Geowetenschappelijke Programma (IGCP) heeft recent subsidie verleend aan een gedeeltelijk Nederlands onderzoeksproject naar oorzaken en effecten van bodemdaling.

Op 12 maart heeft het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks (NFUGG) een eerste advies uitgebracht over de haalbaarheid van de zes huidige geopark-initiatieven in Nederland.

Het gebied De Hondsrug behoudt de komende vier jaar de status van Unesco Global Geopark. In 2013 ontving het gebied de Unesco-geoparkstatus voor een periode van vier jaar. Na een evaluatie is een positief advies voor verlenging uitgebracht.

Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks heeft een stappenplan ontwikkeld dat schematisch weergeeft hoe in Nederland een gebied de aanvraagprocedure voor status van Unesco Global Geopark doorloopt.

Informatiebijeenkomst over Geoparken in Nederland (Foto: Marike Bontenbal)

Op 16 februari vond bij de Geologische Dienst een bijeenkomst plaats over het UNESCO-Geoparkenprogramma in Nederland. Doel was het verschaffen van informatie over dit programma en het bespreken van de aanvraagprocedure voor Nederlandse gebieden die deze status zouden willen verwerven. 

Op 17 november heeft de Algemene Vergadering van UNESCO besloten om de 120 Geoparken in de wereld een UNESCO-status toe te kennen. De parken mogen zich vanaf 1 januari 2016 een UNESCO Global Geopark noemen.

Partner organisations

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
NBTC Holland Marketing
Geopark De Hondsrug
Geologische Dienst Nederland