UNESCO Chairs en UNITWIN Programma

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Het ‘Unesco Chairs’-programma is een wetenschapsprogramma van Unesco, opgezet in 1992. Het programma heeft als doel internationale samenwerking in de wetenschap te bevorderen via het opzetten van een netwerk van Unesco-leerstoelen, de zogenoemde ‘Unesco chairs’, en via netwerken van universiteiten (UNITWIN). De chairs wisselen wereldwijd kennis uit en stimuleren onderzoek en trainingen in de voor Unesco relevante werkvelden. 

Results

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

News & backgrounds

27
Jan

In de zesde aflevering van de online masterclass-serie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen bespreken UNESCO-leerstoelhouders Marco Kalz (Open Universiteit) en Robert Schuwer (Fontys Hogeschool ICT) de betekenis van Open Education en Open Educational Recources in relatie tot de SDGs. 

Sinds januari heeft de Open Universiteit een nieuwe leerstoel ingesteld, die onderzoek doet naar Open Education. Prof. dr. Marco Kalz is benoemd als leerstoelhouder. De chair zal onderzoek doen naar het toegankelijk maken van (hoger) onderwijs met behulp van digitale technologieën. 

25
Nov

In de vijfde aflevering van de online masterclass-serie over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zal Arjen Wals, UNESCO-leerstoelhouder Social Learning for Sustainability, ingaan op de vraag wat voor type onderwijs, wat voor soort leerprocessen en leeromgevingen nu bij uitstek geschikt zijn om te breken met onduurzame waarden, routines en leefstijlen.

21
Oct

UNESCO-leerstoelhouder Fons Coomans zal in de vierde aflevering van de online masterclass serie over UNESCO en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ingaan op armoede. Wat houdt een mensenrechtenbenadering bij de aanpak van armoede in en in hoeverre geven de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN van zo'n benadering blijk?

Als eerste Nederlandse hbo-onderwijsinstelling heeft Fontys een UNESCO-leerstoel toegekend gekregen voor Open Educational Resources. Leerstoelhouder is lector Robert Schuwer. 

30
Sep

UNESCO-leerstoelhouder Roel in't Veld zal in de derde aflevering van de online masterclass serie over UNESCO en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen ingaan op de kansen en uitdagingen voor duurzame ontwikkeling in een tijd van toenemende burgerparticipatie in maatschappelijke besluitvorming.

Video

Bekijk de zes masterclasses over UNESCO en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Twitter unesco chair

Partner organisations

Wageningen University
Tilburg University
Open Universiteit
Maastricht University
Fontys Hogeschool ICT