UNESCO Chairs en UNITWIN Programma

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Het ‘Unesco Chairs’-programma is een wetenschapsprogramma van Unesco, opgezet in 1992. Het programma heeft als doel internationale samenwerking in de wetenschap te bevorderen via het opzetten van een netwerk van Unesco-leerstoelen, de zogenoemde ‘Unesco chairs’, en via netwerken van universiteiten (UNITWIN). De chairs wisselen wereldwijd kennis uit en stimuleren onderzoek en trainingen in de voor Unesco relevante werkvelden. 

Results

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

News & backgrounds

Nederlander Maurice de Greef zal na de zomer de nieuwe Unesco-leerstoel ‘Volwasseneneducatie’ gaan bekleden aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij zal in deze functie onder meer kwantitatief onderzoek doen naar de impact en succesfactoren van onderwijs voor volwassenen.

GASTCOLUMN – Robert Schuwer, Unesco-leerstoelhouder aan Fontys Hogescholen, waarschuwt dat open vormen van onderwijs, zoals Open Educational Resources en Massive Open Online Courses, te veel gericht zijn op het hoger onderwijs en zo de kloof tussen de ‘haves’ en ‘have-nots’ vergroten in plaats van deze helpen te overbruggen.

12
Apr

Op donderdag 12 april organiseert stichting Nivoz, het Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken, een onderwijsavond in Driebergen met een lezing van Unesco Leerstoelhouder Arjen Wals. Wals is expert op het gebied van leren voor duurzame ontwikkeling. 

Onlangs heeft Unesco een publicatie uitgebracht die terugblikt op de bijdrage van Unesco-leerstoelen op het ‘decennium voor leren voor duurzame ontwikkeling (2005-2015)’. Twee Nederlandse Unesco-leerstoelhouders schreven mee aan de publicatie. 

In 2016 organiseerde de Nationale UNESCO Commissie in samenwerking met de Nederlandse UNESCO-leerstoelhouders en de Open Universiteit een online masterclass-serie over UNESCO en de Sustainable Development Goals. De serie is nu compleet beschikbaar.

Prof. dr. Jacques Zeelen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is onlangs benoemd op de nieuwe UNESCO-leerstoel Lifelong Learning, Youth and Work aan Gulu University in Oeganda. De UNESCO Chair zal een bijdrage leveren aan de professionalisering van universitaire medewerkers en professionals uit de beroepseducatie.

Video

Bekijk de zes masterclasses over UNESCO en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Twitter unesco chair

Partner organisations

Wageningen University
Tilburg University
Open Universiteit
Maastricht University
Fontys Hogeschool ICT