Wetenschap

Om mondiale problemen aan te pakken is wetenschappelijke samenwerking van groot belang. UNESCO stimuleert een gezamenlijke aanpak van onderwerpen als klimaatverandering, ethiek, armoede en natuurrampen. Als enige organisatie binnen de VN met een mandaat voor wetenschap stimuleert zij wetenschappelijke samenwerking over de grenzen van disciplines en landen heen.

News & backgrounds

Het Nederlands Forum Unesco Global Geoparks heeft een stappenplan ontwikkeld dat schematisch weergeeft hoe in Nederland een gebied de aanvraagprocedure voor status van Unesco Global Geopark doorloopt.

Begin oktober heeft het gebied de Maasheggen een aanvraag ingediend bij Unesco om erkend te worden als biosfeergebied. Het is voor het eerst sinds 1985 dat een Nederlands gebied deze status aanvraagt. Momenteel kent ons land één biosfeergebied, de Waddenzee. 

Van 18 tot 23 september heeft in Italië het youth forum plaatsgevonden van het Unesco Mens- en Biosfeer programma. Meer dan 300 jongeren vertegenwoordigden hun biosfeergebieden en wisselden ideeën uit. Namens Nederland was Martijn Visser, jongerenvertegenwoordiger duurzame ontwikkeling, aanwezig.

Tot 15 oktober kunnen onderzoeksaanvragen in de aardwetenschappen worden ingediend bij Unesco’s International Geoscience Programme (IGCP).

In het oudste theater van ons land, de Leidse Schouwburg, vond op 6 september het Unesco-event ‘The Mind Live: de Toekomst van de Verbeelding’ plaats. Een avondvullend programma over de rol van verbeelding in wetenschap en kunsten. Een korte impressie. 

Ben jij tussen de 18 en 30 jaar en geïnteresseerd in klimaatverandering? Doe dan mee met de youth challenge van het Nederlandse watercomité van Unesco en win toegang tot de COP23 klimaatconferentie in Bonn, later dit jaar.