UNESCO in Nederland

Iedere lidstaat van Unesco heeft een eigen Unesco Commissie. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden die elk deskundig zijn op een werkterrein van de organisatie: Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie & Informatie. 

Elk land dat lid is van de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Unesco) is verplicht een Nationale Unesco Commissie in te stellen. Zo'n Commissie bestaat uit deskundigen op de vier werkterreinen van de organisatie: onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. De Nederlandse Unesco Commissie is opgericht in 1947 en telt maximaal elf leden. Een bureau ondersteunt de Commissie.

Results

Wereldwijd zijn er zo'n 200 Unesco Commissies. De Nederlandse Commissie bestaat uit maximaal elf leden. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij de coördinatie van het Unesco-Scholennetwerk, erfgoed in gevaar, en duurzame toegang tot informatie. Daarnaast houdt de commissie zich structureel bezig met de Unesco-cultuurconventies, vrouwen in de wetenschap en journalistenveiligheid.

News & backgrounds

Ter gelegenheid van de zeventigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens,  staat ook Unesco's kwartaalblad Courier in het teken van de mensenrechten. 

In de maanden november en december staat het werk van de Unesco Commissie in het teken van het thema ‘mensenrechten’. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens bestaat 70 jaar. 

Het Nederlands comité van Unesco’s zoetwaterprogramma IHP (Intergovernmental Hydrological Programme) zoekt een nieuwe secretaris. De functie is ondergebracht bij IHE-Delft Institute for Water Education.

OPINIE – In haar column schrijft Andrée van Es over een recent bezoek aan de Chineze stad Shenzhen. “De kranten staan vol van de enorme economische sprongen die het grote, oude land maakt, [..] maar toch knaagt er iets bij me”.

Van 14 november tot 11 december 2018 zal in de Utrechtse Domkerk een tentoonstelling te zien zijn met hedendaagse visies op het mensenrecht Vrijheid van Meningsuiting.

OPINIE – In haar column schrijft Andrée van Es over een belangrijk mensenrecht: het recht om je te informeren. “Het vraagt nogal wat, om je recht op informatie te gebruiken. Is de tegenhanger immers niet de plicht je behoorlijk te informeren, iedere dag weer?”

Video

Introductiefilm UNESCO (gericht op jongeren)

Twitter @unesco_nl