Communicatie & Informatie

Met het ‘Communicatie en Informatie’-programma probeert UNESCO kennisgemeenschappen op te bouwen, toegang tot informatie te verzekeren, ICT als middel tot ontwikkeling te stimuleren en de persvrijheid te bevorderen.

News & backgrounds

UITLEG – Naar aanleiding van onjuistheden die recent in de media zijn verschenen over de verschillende erfgoedlijsten die Unesco hanteert, zetten we in dit artikel de verschillende lijsten en onderliggende programma's nog eens kort op een rij.

Op 30 oktober heeft Irina Bokova, scheidend directeur-generaal van Unesco, bekendgemaakt dat het Memory of the World Register is uitgebreid met 78 documenten van wereldbetekenis. Er zijn 5 nominaties met een geheel of gedeeltelijke Nederlandse inbreng aan het register toegevoegd.

Het Nederlands Memory of the World Comité en Wikimedia Nederland hebben recent een studiemiddag georganiseerd over de wijze waarop Caribische cultuur en koloniale geschiedenis in het Nederlandse deel van Wikipedia beschreven zijn.

150 jaar geleden verscheen het eerste deel van het boek Das Kapital van Karl Marx. Een uniek exemplaar van de eerste druk stond al op de ‘Memory of the World’-lijst van Unesco en is nu volledig gedigitaliseerd beschikbaar en voor publiek toegankelijk via de website van het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis.

De Leidse Universiteitsbibliotheek heeft recent het manuscript van het La Galigo gedigitaliseerd en online vrij toegankelijk gemaakt. La Galigo is een enorm epos uit Zuid-Celebes dat opgenomen is op het Memory of the World Register van Unesco. 

Het Nederlandse Memory of the World Comité organiseert dit jaar een project waarbij Wikipedian in Residence Sandra Fauconnier drie erfgoedinstellingen bezoekt om de medewerkers wegwijs te maken in de wereld van Wiki.In de maand juli is Fauconnier te gast in het Zeeuws Archief in Middelburg. Beleidscoördinator Vincent Wintermans bezocht een van de sessies.