Open Educational Resources

Open Educational Resources (OER) zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. Iedereen kan ze gebruiken en iedereen kan er aan bijdragen, door ze te beoordelen, van commentaar te voorzien of aanpassingen of aanvullingen te maken. UNESCO ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren. OER kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de millenniumdoelstelling Education for All.

Op 22 juni is in Parijs de '2012 Paris Open Educational Resources (OER) declaration' aangenomen. Dit was het hoogtepunt van het World OER Congress dat van 20-22 juni plaatsvond in het hoofdkwartier van UNESCO. De verklaring is opgesteld door OER-experts vanuit de hele wereld en roept de lidstaten op om het gebruik van OER te bevorderen.

News & backgrounds

GASTCOLUMN – Robert Schuwer, Unesco-leerstoelhouder aan Fontys Hogescholen, waarschuwt dat open vormen van onderwijs, zoals Open Educational Resources en Massive Open Online Courses, te veel gericht zijn op het hoger onderwijs en zo de kloof tussen de ‘haves’ en ‘have-nots’ vergroten in plaats van deze helpen te overbruggen.

Van 18 t/m 20 september heeft Unesco in Ljubljana het tweede Wereldcongres over OER georganiseerd. OER oftewel Open Educational Resources zijn een belangrijk hulpmiddel om VN-doelstelling ‘Kwaliteitsonderwijs voor Iedereen’, te behalen. Unesco-leerstoelhouder Robert Schuwer doet verslag. 

18-20
Sep

Van 18 tot en met 20 september 2017 vindt in Ljubljana, Slovenië, het tweede mondiale Unesco-congres over Open Educational Resources plaats. Tijdens het eerste congres, in 2012 in Parijs, stelden de aanwezige experts de Paris Declaration on OER op. Deze verklaring riep de lidstaten van Unesco op om beleid te ontwikkelen op OER en zo bij te dragen aan de toegankelijkheid en kwaliteit van onderwijs. 

Onderwijsinstellingen moeten leermaterialen en cursussen online delen, vindt UNESCO-hoogleraar Open Educational Resources Fred Mulder. Ook als dat betekent dat er minder internationale studenten naar Nederland komen.

Het decembernummer van het tijdschrift 'Onderwijsinnovatie' geeft ruim aandacht aan een collectie vrij beschikbare leermaterialen over vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Deze Open Educational Resources zijn beschikbaar via Wikiwijs.

Bahrein, Indonesië, Kenia en Oman gaan op nationaal niveau beleid ontwikkelen voor het inzetten van Open Educational Resources (OER)  in het onderwijs.

Twitter @UNESCO_NL/oer