Open Educational Resources

Open Educational Resources (OER) zijn leermaterialen die vrij en open beschikbaar zijn op internet. Iedereen kan ze gebruiken en iedereen kan er aan bijdragen, door ze te beoordelen, van commentaar te voorzien of aanpassingen of aanvullingen te maken. UNESCO ziet OER als een goede manier om de toegang tot onderwijs te vergroten en de kwaliteit van leermiddelen te verbeteren. OER kunnen daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan de millenniumdoelstelling Education for All.

Op 22 juni is in Parijs de '2012 Paris Open Educational Resources (OER) declaration' aangenomen. Dit was het hoogtepunt van het World OER Congress dat van 20-22 juni plaatsvond in het hoofdkwartier van UNESCO. De verklaring is opgesteld door OER-experts vanuit de hele wereld en roept de lidstaten op om het gebruik van OER te bevorderen.

News & backgrounds

Onderwijsinstellingen moeten leermaterialen en cursussen online delen, vindt UNESCO-hoogleraar Open Educational Resources Fred Mulder. Ook als dat betekent dat er minder internationale studenten naar Nederland komen.

Het decembernummer van het tijdschrift 'Onderwijsinnovatie' geeft ruim aandacht aan een collectie vrij beschikbare leermaterialen over vrede en mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap en duurzaamheid. Deze Open Educational Resources zijn beschikbaar via Wikiwijs.

Bahrein, Indonesië, Kenia en Oman gaan op nationaal niveau beleid ontwikkelen voor het inzetten van Open Educational Resources (OER)  in het onderwijs.

Tijdens de UNESCO-scholendag hebben zes scholen nieuw ontwikkeld lesmateriaal over UNESCO-thema’s gepresenteerd. De materialen over Vrede en mensenrechten, Intercultureel leren, Wereldburgerschap en Duurzame ontwikkeling zijn voor alle scholen in Nederland gratis beschikbaar via Wikiwijs.

Wikiwijs (Foto: Marieke Brugman)

Het UNESCO-Wikiwijsproject voor digitaal lesmateriaal is zo'n twee maanden onderweg, en er begint een voorraad lesmateriaal te ontstaan.

13
Mar

Op 13 maart organiseerden SURF, de Open Universiteit en de TU Delft het tweede Open Education Event. Na een succesvol eerste event in 2012, met onder andere toenmalig staatssecretaris Zijlstra, grepen de organisatoren de Open Education Week wederom aan om aandacht te vragen voor Open Educational Resources. Greetje van den Bergh, voorzitter van de Nationale UNESCO Commissie, hield een voordracht over de impact van de Paris Declaration on OER op het Nederlandse hoger onderwijs.

Twitter @UNESCO_NL/oer