Onderwijs voor iedereen

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

De Nationale UNESCO Commissie heeft in het kader van de Millenniumdoelstellingen en de Sustainable Development Goals een aantal initiatieven gesteund op het gebied van kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

News & backgrounds

In The World's Largest Lesson werken scholen van over de hele wereld samen aan het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's). Dat moet in de week van 18 september leiden tot daadwerkelijk de grootste les ter wereld. 

Unesco roept al haar lidstaten op om nominaties in te dienen voor twee prijzen die de organisatie geeft aan bijzondere projecten die in het teken staan van ‘geletterdheid’. Het overkoepelend thema voor de prijzen van dit jaar is ‘geletterdheid in de digitale wereld’. Tot 14 juni aanstaande kunnen nominaties worden ingediend

Jan Berkvens werkt sinds september 2016 als onderwijsspecialist voor het UNESCO-field office in Kaboel. “Afghanistan probeert zich aan conflicten te ontworstelen. De kinderen daar koesteren hoop en wij moeten er alles aan doen om die hoop te steunen”. 

In de laatste fase van haar onderzoek naar het verbeteren van internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en curriculumontwikkeling, bevindt onderzoekster Corine Vis zich in oostelijk Afrika.

5
Oct

Op 5 oktober vindt de Nederlandse lancering plaats van het 2016 UNESCO Global Education Monitoring Report bij Hogeschool Inholland Den Haag. Dit rapport meet de vooruitgang die landen wereldwijd boeken bij het behalen van de vierde Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties (SDG4), die stelt dat in 2030 alle mensen onderwijs moeten krijgen van goede kwaliteit; dat dit onderwijs overal ter wereld gelijkwaardig toegankelijk moet zijn en dat iedereen mogelijkheden moet krijgen een leven lang te leren.

Op 6 september heeft UNESCO het nieuwe Global Education Monitoring Rapport gepubliceerd. Het rapport laat zien dat onderwijs de potentie heeft om vooruitgang aan te zwengelen bij alle Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Maar, het stelt ook dat onderwijs fundamenteel zal moeten veranderen om dat potentieel waar te maken.

Video

Twitter @UNESCO_NL/education-for-all