Cultureel erfgoed onder water

Erfgoed dat onder water ligt is lange tijd moeilijk of niet toegankelijk geweest. Nieuwe technieken hebben dat veranderd. Vissers vinden bijzondere voorwerpen in hun netten en schatduikers plunderen zelfs diep gelegen scheepswrakken. UNESCO heeft in 2001 een verdrag opgesteld om bescherming van deze vorm van erfgoed beter te garanderen.

De Nationale UNESCO Commissie heeft een voorlichtingsfilm gelanceerd over onderwater erfgoed. De film toont het belang en de kwetsbaarheid van cultuurschatten op de zeebodem. Een betere bescherming is dringend noodzakelijk.

Results

In de zomer van 2011 bracht de Commissie advies uit aan staatssecretaris Zijlstra over de vraag of Nederland tot ratificatie van deze conventie zou moeten besluiten.

News & backgrounds

Foto: CC / NOAA's National Ocean Service

Experts in onderwater erfgoed kwamen bijeen bij UNESCO in Parijs: ‘er moet meer aandacht komen voor de bewustmaking van het grote publiek. Zonder breed draagvlak is bescherming van dit culturele erfgoed niet goed mogelijk’.

Het UNESCO-verdrag tot bescherming van cultureel erfgoed onder water hoeft niet in strijd te zijn met het VN-Zeerechtverdrag (UNCLOS). Dat concludeert de Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken.

De Nationale UNESCO Commissie adviseert de Nederlandse overheid de ‘2001 UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage’ te ratificeren en een publiekscampagne op te starte

De nieuwe site met veel foto- en filmmateriaal moet het grote publiek bewuster maken van het belang om cultureel erfgoed onder water te beschermen.

  •  

Video

Twitter underwater heritage