5
Oct

Unesco-scholendag 2018

Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75 Den Haag

De jaarlijkse bijeenkomst van alle Unesco-scholen: ontmoet elkaar, stel je vragen, wissel ervaringen uit en laat je inspireren. Met een bijdrage van Musical Postcards - hoe vertel je het verhaal over de SDG's via kunst en cultuur? De Unesco-jongerencommissie stelt zich aan u voor.

U kunt zich hier aanmelden voor de scholendag.

Programma

11:30 ontvangst in de hal van de Haagse Hogeschool 

12:15 start plenair programma 
Welkom door Leonard Geluk, voorzitter College van Bestuur Haagse Hogeschool

Keynote: Merlijn Twaalfhoven
Merlijn Twaalfhoven ontwerpt muziekprojecten in conflictgebieden, favela’s en vluchtelingenkampen. Op de moeilijkste plekken komt hij vaak inspirerende personen, prachtige verhalen en nieuwe inzichten tegen. 
Om directe en persoonlijke verbintenissen te scheppen tussen jongeren in Nederland en plekken waar kinderen te maken hebben met grote maatschappelijke en ecologische uitdagingen, heeft hij samen met musici van het New York Philharmonic, het Musical Postcards project opgezet.
  
Hiermee wordt muziek en creativiteit ingezet om de SDG’s, de Duurzame Ontwikkelings Doelen van de VN, uit te dragen. Merlijn is op zoek naar samenwerking met creatieve scholieren en docenten om deze wereldwijde vraagstukken een gezicht te geven en te verbinden met tastbare en inspirerende muzikale ervaringen

13:30 workshoprondes

Ronde 1: 13:30-14:15
Ronde 2: 14:20 - 15:05 
Ronde 3: 15:15-16:00

Ronde 1

1. Samen een Musical Postcards project opstarten met Unesco-scholen uit Europa
Musical Postcards is een internationaal cultuureducatieproject rondom de Sustainable Development Goals. In het project, in 2015 geïnitieerd door componist Merlijn Twaalfhoven, wordt kunst (en in het bijzonder muziek) gebruikt om een verhaal te vertellen en deze verhalen uit te wisselen. Een verhaal van de jongeren zelf, over wat hun bezighoudt en hun toekomstvisie. Jongeren geven via kunst uiting aan  hun visie op de  Sustainable Development Goals; hoe kunnen zij hun school en leefomgeving duurzaam maken, en hoe verhouden zij zich tot jongeren uit de internationale gemeenschap? Hoe kan kunst in hun communicatie een rol spelen? Het startpunt van Musical Postcards is altijd muziek gekoppeld aan een SDG, en het resultaat kan ofwel muziek of een andere kunstvorm zijn. Dit is afhankelijk van de invalshoeken van de kunstvakdocent. 
In de workshop introduceren we het project en gaan we samen aan de slag om een internationaal gefinancierde samenwerking vorm te geven. De bijeenkomst is geschikt voor coördinatoren, en in het bijzonder geschikt voor kunstvakdocenten.

2. Een introductiepakket Unesco: Leerlingen uit 6 VWO van het Carolus Clusius College hebben vorig jaar als profielwerkstuk een Unesco introductiepakket gemaakt dat op de Unescoscholen in de brugklas tijdens de introductiedagen of in de mentorlessen gebruikt kan worden. Graag presenteren zij in deze workshop (nogmaals) het materiaal en komen zij in gesprek met docenten die het materiaal al gebruikt hebben. 

3. Kunstblik: vakoverstijgende projecten (Diane Carp en Judith Zwaan)

Hoe breng je lesmateriaal over het verleden dichterbij de belevingswereld van leerlingen van groepen 5, 6, 7 en 8 van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs? Kunstdocenten Diane Carp en Judith Zwaan combineren drama en beeldende vorming met feitelijke informatie over specifieke onderwerpen uit de Canon zodat leerlingen historische gebeurtenissen in hun eigen woorden en beelden neer kunnen zetten. Hun werkwijze bestaat uit een reeks afwisselende activiteiten die aansluiten bij de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie. Maak kennis met hun projecten over de trans-Atlantische slavenhandel en andere geschiedenisonderwerpen en ervaar zelf door een korte activiteit hoe hun vakoverstijgende aanpak werkt.
www.kunstblik.nu   

Ronde 2

4. Delen van lesmaterialen: project met Europese Unesco-scholen
Het Carolus Clusius College wil in deze workshop graag de voorlopige producten presenteren van een (nog lopend) Erasmus+-project dat zich richt op het maken van Unesco-lesmateriaal.

5. Detectives (Globaland)
Deze workshop heet 'Detectives' en is een onderdeel van het Globaland-project dat wij uitvoeren op middelbare scholen door heel Nederland. Een mooie manier dus om voor UNESCO-scholen kennis te maken met de projecten die wij organiseren. 
 
Detectives is vergelijkbaar met het gezelschapsspel Cluedo. Hierbij worden verschillende spelrondes gespeeld die te maken hebben met het thema vluchtelingen. Deze spelrondes worden afgewisseld met nabesprekingen en discussies. Tussendoor volgen we een gezin dat op de vlucht is geslagen waarbij een gezinslid onderweg is overleden. In groepjes wordt geraden wie er is overleden, hoe dat is gebeurd en waar. “
Uiteindelijk is het doel van het spel om bewustwording te creëren bij jongeren over waarom mensen vluchten en wat ze onderweg meemaken tijdens hun reis.

6. Wereldburgerschap: een school-brede aanpak
Wereldburgerschap en intercultureel leren staan bovenaan de agenda van een UNESCO school. Het Duurzame Ontwikkelingsdoel 4 (4.7) benadrukt ook het belang van deze concepten. Reden genoeg om er eens serieus naar te kijken. Als school werk je wellicht al aan leuke projecten in dit gebied, maar hoe zou je een school-breed programma kunnen opzetten? Wat kan je doen als docent, coördinator en directeur? Hoe kan je leerlingen en ouders hierbij betrekken?
Mari Varsányi, mede-opzetter en coördinator internationalisering op DENISE geeft ‘Intercultural Competence’ al 4 jaren als vak, en werkt hiernaast aan de internationaliserings-leerlijn binnen de
hele school (PO&VO). Tijdens deze praktische workshop leert u de basis van 'Intercultural Competence' en krijgt u direct de mogelikheid om deze kennis toe te passen in uw eigen schoolsituatie.
Website van Mari

Ronde 3

7. Spacetime Layers - Patrick Trentelman (leraar en ontwerper van de app)
Met Spacetime Layers kunnen leerlingen berichten plaatsen op een interactieve kaart. De app heet Layers, omdat je op de kaart verschillende kaartlagen aan- en uit kan zetten. 
Tijdens het werken met Spacetime gaan leerlingen op zoek naar plekken in de wijk rond de school, de stad, de wijde omgeving, waar ze vervolgens een kleine presentatie over maken. Deze presentatie wordt middels een webportaal (via het digibord) als locatiebericht toegevoegd aan de interactieve kaart van Spacetime Layers. In het voorbeeld van de Oosterhoogebrugschool, waar de app is ontstaan, hebben de leerlingen research gedaan naar de oude loop van het Hunzedal, de werking van de sluis, café Westerhof (dat nog functie heeft gehad als tolhuis en herberg) en het Damsterdiep, dat al sinds 1400 door Oosterhoogebrug stroomt. De informatie die ze vonden hebben ze samen verwerkt tot een compact multimediabericht. 

Hoe leuk is het als leerlingen niet een folder maken die in de gang op school wordt opgehangen, maar echte berichten posten die daadwerkelijk door de hele wereld gezien kunnen worden! Toeristen kunnen zo putten uit de kennis van de lokale jeugd.

Er zijn inmiddels 8 lessenseries ontwikkeld die werken volgens de methodiek van verhalend ontwerpen. Daarbij is het uitgangspunt dat de leerlingen worden beschouwd als de expert. Na een korte introductie gaan ze zelf aan de slag om research te doen. 

8. Bestuurdersronde
Overleg tussen de bestuurders van Unesco Scholen: (con)rectoren, directeuren, beleidsmakers. Gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen over het vormgeven van het Unesco profiel op school.

9. Erasmus+: hoe breng ik mijn school naar een hoger niveau?
We praten je bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen Erasmus+ en nemen je mee door de belangrijkste informatie die je nodig hebt voor het doen van een succesvolle aanvraag. Dit geldt voor zowel professionaliseringsactiviteiten in het buitenland voor het team van jouw school als voor samenwerking met scholen in het buitenland. Aan het einde van de sessie weet je welke mogelijkheden Erasmus+ biedt om internationalisering op jouw school naar een hoger niveau te brengen. Deze sessie richt zich op het primair en voortgezet onderwijs.

16.00 borrel 

‘Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed’.

Deze gedachte vormt de essentie van de missie van Unesco. Unesco-scholen ondersteunen deze missie: ze maken hun leerlingen vertrouwd met het Unesco-gedachtegoed en dragen zo hun steentje bij aan vrede en verdraagzaamheid. De Unesco-scholen hebben een eigen website: unescoscholen.nl

More articles