Boekpresentatie Meertaligheid en Onderwijs

Op 20 februari 2018 presenteren de Rutu Foundation, de Universiteit van Amsterdam en Werkplaats Onderwijs Onderzoek Amsterdam een nieuw boek met visies, ervaringen, problemen én best practices op het gebied van meertaligheid in het onderwijs: Meertaligheid en Onderwijs, Nederlands plus (Boom Uitgevers Amsterdam).

Talige diversiteit

Nederland en Vlaanderen worden steeds meertaliger. Die talige diversiteit is een rijkdom voor de samenleving en het onderwijs, maar brengt ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Enerzijds wordt meertaligheid gezien als een cruciale katalysator op het vlak van burgerschap en economie. Anderzijds, wordt het aangewezen als een oorzaak van achterstanden bij leerlingen met een meertalige achtergrond. In dit boek onder redactie van Orhan Agirdag en Ellen-Rose Kambel zorgen de bijdragen van onder andere (taal)wetenschappers, scholieren, een advocaat, een kunstenaar, een re-integratie consulent, leerkrachten en beleidsmakers voor een brede benadering van het onderwerp en van de waarde van taaldiversiteit.

Internationale Dag van de Moedertaal

Unesco heeft 21 februari tot de Internationale Dag van de Moedertaal uitgeroepen, een dag in het teken van de wereldwijde taalkundige en culturele diversiteit en de meertaligheid. De presentatie van deze uitgave vindt plaats in het kader van deze dag, met bijdragen van Ellen-Rose Kambel (directeur Rutu Foundation), Sergio Baauw (Universiteit Utrecht, projectleider EDINA over onderwijs aan nieuwkomers), Joana Duarte en Mirjam Günther (Fryske Akademy/Rijksuniversiteit Groningen, meertalige onderwijsprojecten in Friesland) en Jahkini Bisselink, jongerenvertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties. 

Meer informatie over de boekpresentatie vindt u hier

In september 2015 spraken de lidstaten van de VN af om samen te werken in het bereiken van de Sustainable Development Goals (SDG's). Doel vier daarvan luidt "to ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all"
UNESCO is de uitvoerder van dit onderwerp, publiceerde het Framework for Action, en publiceert de resultaten in het jaarlijkse Global Education Monitoring Report. 

De Nationale UNESCO Commissie organiseert de jaarlijkse Nederlandse lancering van het Global Education Monitoring Report en volgt de ontwikkelingen rond SDG4 op de voet.  

More articles