Watertappunten en een convenant als parels voor een Unesco-school

Op een winterse maandag in februari bezocht de collegiale visitatiecommissie van het Unesco-scholennetwerk het Lyceum Sancta Maria in Haarlem. Een school van zo’n 1400 leerlingen, voor Havo en VWO. De school is drie jaar officieel Unesco-school en altijd een actieve deelnemer aan overleggen en andere activiteiten.

Watertappunten

Op diverse plekken in de school staan watertappunten. Alle leerlingen kregen een herbruikbare fles en kunnen in de school vers water tappen. Het leverde een berg minder afval op – een beetje tot verdriet van de docente Drama en Mode, die nu voor het jaarlijkse recycle-mode-project maar weinig plastics uit de schoolvuilnisbakken weet te plukken. Leerlingen gebruiken massaal de herbruikbare flessen, zo niet die van de school zelf, dan toch in ieder geval vergelijkbare alternatieven. Dat het thema duurzaamheid leeft, bleek ook uit het gesprek met de leerlingen. Naast de heel concrete ideeën over een Unesco-dag over vluchtelingen – in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen een veelbesproken thema –, stelden zij ook de vraag waarom er op school nog geen afval gescheiden werd.

Convenant

Maar ook burgerschap kwam tijdens het bezoek nadrukkelijk naar voren. De school, van oorsprong rooms-katholiek, sluit met leerlingen, ouders en collega’s een convenant. Hierin is beschreven wat leerlingen, medewerkers en ouders van elkaar mogen verwachten. “Zoveel meer dan een diploma”, de slogan van de school, is zichtbaar in dit convenant, waarin duidelijk staat vermeld dat het leerproces op school nadrukkelijk óók gaat over samenleven en respect hebben voor de ander. Dit past bij het Unesco-profiel, waarbinnen internationale verbondenheid en verdraagzaamheid kernwaarden zijn.

Unesco-profiel

De bezoekende scholen waren onder de indruk van de prettige sfeer op school, de duidelijke communicatie over het Unesco-profiel en de grote variatie aan thema’s.