Unesco-publicatie over leren voor duurzame ontwikkeling

Onlangs heeft Unesco een publicatie uitgebracht over leren voor duurzame ontwikkeling. De publicatie, A Decade of Progress on Education for Sustainable Development: Reflections from the UNESCO Chairs Programme is verschenen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van UNITWIN, het programma waar Unesco-leerstoelen deel van uit maken. De uitgave blikt terug op de wetenschappelijke bijdrage van deze leerstoelen wereldwijd aan het ‘decennium voor leren voor duurzame ontwikkeling (2005-2015)’.

Nederlandse leerstoelhouders

Twee Nederlandse Unesco-leerstoelhouders schreven mee aan de publicatie. Prof. dr. Paquita Pérez Salgado schreef samen met dr. Jos Rikers (beiden Open Universiteit) het hoofdstuk International E-Learning Programmes for Sustainable Development in Higher Education in Europa and Africa (pp. 48-58). Prof. dr. Arjen Wals (Wageningen University) leverde een hoofdstuk getiteld Transformative Social Learning for Socio-Ecological Sustainability at the Interface of Science and Society: A Forward-Looking Retrospective (pp. 18-27). 

UNITWIN

Het Unesco chairs programma is onderdeel van het University Twinning and Networking Programma (UNITWIN) van Unesco, een wereldwijd netwerk van universiteiten en onderzoeksinstellingen die wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en onderwijs bieden op verschillende werkterreinen die gerelateerd zijn aan het werk van Unesco, zoals onderwijs, cultuur, erfgoed, natuurwetenschappen, oceanografie en duurzame ontwikkeling. Doel van het programma is bij te dragen aan het bereiken van de Sustainable Development Goals (Agenda 2030 van Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties) via de uitwisseling van kennis, capaciteitsopbouw en voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. 

Leerstoelen

Nederland kent verschillende Unesco-leerstoelen, werkzaam onder meer op Open Onderwijs, Leren voor Duurzame Ontwikkeling, ICT en Duurzaamheid, en Mensenrechten. In 2016-2017 organiseerde de Nederlandse Unesco Commissie een online masterclass over de SDGs in samenwerking met deze leerstoelhouders. De video’s van deze masterclass zijn vrij beschikbaar op het youtube-kanaal van de Commissie.

Het UNESCO Chairs en UNITWIN Programma bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking op belangrijke UNESCO’s thema’s als onderwijs, cultuur, en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgericht in 1992 en faciliteert onder meer Noord-Zuid samenwerking om de ‘knowledge gap’ tussen het mondiale Noorden en Zuiden te dichten.

Results

Het ‘UNESCO Chair’-programma bestaat sinds 1992. Er zijn 667 UNESCO leerstoelen en 45 UNITWIN netwerken in 115 verschillende landen (stand 2017).

Nederland kent 6 UNESCO-leerstoelen, die de thema’s onderwijs, ICT, duurzaamheid, mensenrechten, armoede en ‘governance’ raken en verbinden.

In een serie gastcolleges presenteren de Nederlandse UNESCO leerstoelhouders hun werkterrein en onderzoek. Deze online UNESCO Masterclasses zijn beschikbaar via youtube.

More articles